Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
758/2017.(06.14.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a „Blaha Lujza tér” megnevezésű feladatot a továbbiakban „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” néven 2017-2019. években 1.845.000 eFt összköltséggel valósítja meg. A feladat összköltségéből a megvalósíthatósági tanulmányterv, az engedélyezési és kiviteli tervezésű munkák összege 85.000 eFt, amelyek a BKK Zrt. útján megvalósítási megállapodás alapján kerülnek elvégzésre.
759/2017.(06.14.)érdemi határozatBudapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósítá-sának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a 7521. azonosító számú, „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű célokmányt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fopolgármestert, hogy gondoskodjon a célokmány aláírásáról.
760/2017.(06.14.)érdemi határozatJóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között, a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a fopolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
84 Blaha.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től