Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1162/2018.(12.12.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el Gál József, Gy. Németh Erzsébet,Horváth Csaba és Váradiné Naszályi Márta által beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKK AFC Projekt (elektronikus jegyrendszer) ügyében felmerült vádak kivizsgálására a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 41. § (1) bekezdése alapján ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre „A BKK AFC Projektet (elektronikus jegyrendszer bevezetése) vizsgáló Ideiglenes Bizottság” névvel a vizsgálat befejezéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig. A BKK AFC Projekt (elektronikus jegyrendszer bevezetése) vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnökének és tagjainak megválasztja: 1. Horváth Csaba (MSZP) képviselőt elnöknek 2. FIDESZ-KDNP képviselőt alelnöknek 3. Gál József (LMP) képviselőt tagnak 4. Gy. Német Erzsébet (DK) képviselőt tagnak 5. V. Naszályi Márta (PM) képviselőt tagnak 6. FIDESZ-KDNP képviselőt tagnak 7. FIDESZ-KDNP képviselőt tagnak. A BKK AFC Projektet (elektronikus jegyrendszer bevezetése) vizsgáló Ideiglenes Bizottság tagjai a bizottsági munkájuk során nem részesülnek külön juttatásban. Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépése Felelős: Tarlós István Úgy dönt, hogy a BKK AFC Projektet (elektronikus jegyrendszer bevezetése) vizsgáló Ideiglenes Bizottság feladatai: 1. Megvizsgálja a BKK AFC Projekt – az elektronikus jegyrendszer – bevezetésével kapcsolatosan - a döntési mechanizmusok működését, a szerződéskötések és módosítások, valamint valamennyi kapcsolódó megállapodás körülményeit, különös tekintettel a Fővárosi Önkormányzat vezetése és a BKK Zrt. közti együttműködésre. - a beszállítóval kötött kiépítési és üzemeltetési szerződés felmondásának körülményeit. - a döntések előkészítésében részt vevők felelősségét, valamint a városvezetés – és benne a főpolgármester és érintett helyettesei – felelősségét, 2. valamint a megállapításokról készítendő jelentés elkészítése. Határidő: 2019. március 31. Felelős: a BKK AFC Projektet (elektronikus jegyrendszer) vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnöke Megalkotja …/2018. (……) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Határidő: 2019. január 31. Felelős: Tarlós István.”
1163/2018.(12.12.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1164/2018. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakkal összhangban az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat befejezési határidejét 2020. december 31-re módosítja és a) jóváhagyja a 7096 azonosító számú, az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” megnevezésű engedélyokirat 5. sz. módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal; b) jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében” című fejlesztési megállapodás 10. sz. módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat és a megállapodás aláírásáról.
1164/2018.(12.12.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés tudomásul veszi az elektronikus jegyrendszer aktuális helyzetéről szóló tájékoztatást és továbbra is támogatását adja az Elektronikus Jegyrendszer Projekt megvalósításához, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján az érintettek – ezen belül az érintett kormányzati szervek – bevonásával gondoskodjon a Projekt újrastruktúrálásáról és az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásáról.
1165/2018.(12.12.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy az elektronikus jegyrendszer megvalósítására vonatkozó projekt újrastruktúrálásának eredményeképp vizsgáltassa felül az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében” című fejlesztési megállapodást, valamint engedélyokiratot és azok módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
AFC elöterjesztés_iktatott_aláírt.pdf
Feljegyzés üzemeltetési költségek.pdf
Feljegyzés elölegbiztosítási garancia.pdf
Közös képviselöi elöterjesztés_SZMSZ módosítás 002.pdf
Mellékletek
1.sz.mell_BKK IG 518_2018. (X.31.).pdf
2.sz.mell_IG_hat.pdf
3.sz.mell_Felmondólevél.pdf
4.sz.mell_Pénzügyi keretek.pdf
5.sz.mell_FM_Engedélyokirat 5. sz. módosítás.pdf
6. sz. mell_FM_10 számú mód_jogi_szig.pdf
7.sz.mell_Hatályos FM és Engedélyokirat.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től