Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
Napirendi sorszámElőterjesztőElőkészítőElőterjesztés címeTárgyalta
2.Tarlós István, Szeneczey Balázs dr., Bús Balázs, Riz LeventeBeruházási és Projektmenedzsment FőosztályJavaslat a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmével kapcsolatos döntések meghozataláranyílt
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
660/2018.(06.13.)ügyrendi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja Horváth Csaba és Váradiné Naszályi Márta ügyrendi indítványát, mely szerint a beterjesztett döntési javaslat 1-3. pontjairól ne történjen szavazás a mai ülésen.
661/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti nyomvonal megtervezését és megvalósítását támogatja.”
662/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásának „B” szövegváltozat egyik változata szerinti, a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a Nánási út-Királyok útja menti fő védvonal és a hullámtéri kiegészítő védelem (kettős védelem) megtervezését és megvalósítását támogatja.”
663/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés a) Úgy dönt, hogy a grémium szakmai állásfoglalásában, a többségi javaslatban foglaltak alapján a Dunával párhuzamos védműszakasz-változatok közül a parti sávban létesítendő, kerítések vonalához igazodó nyomvonalat fogadja el, annak tovább-tervezését támogatja azzal, hogy a tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a szivárgások modellezésére, valamint lehetőség szerint kerülni kell az épített értékek (például a csónakházak) bontására irányuló javaslatot. b) A Dunával párhuzamos védműszakasz megvalósításáról a Fővárosi Közgyűlés a tovább-tervezést követően, valamint a kisajátításhoz kapcsolódó kártalanítás költségeinek ismeretében dönt. Úgy dönt, hogy a tovább-tervezés fedezetét előzetesen biztosítja és felkéri a főpolgármestert, hogy a tovább-tervezésről a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint az ár- és belvízvédelmi feladatokat ellátó szervezet útján gondoskodjon. Hozzájárul a tervezési munkák ezzel egyidejű folytatásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a tervezés befejezéséhez többletköltség biztosítása szükséges, akkor az erről szóló előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.
664/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy: - az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladatra 3.000.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.500.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 600.000 eFt, 2019. évi üteme 2.400.000 eFt; és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról gondoskodjon. - a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladatra 2.133.360 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 1.066.680.065 Ft-ot), 2018. évi üteme 640.008 eFt, 2019. évi üteme 1.493.352 eFt; felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével való szerződés megkötéséről gondoskodjon. - a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladatra 1.600.000 eFt-ot biztosít fedezetként, (50 %-os EIB hitel figyelembevételével, saját forrásból 800.000 eFt-ot), 2018. évi üteme 480.000 eFt, 2019. évi üteme 1.120.000 eFt. A feladatot a FŐKERT NZrt. valósítja meg.
665/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Csillaghegyi-öblözetben élők árvízi biztonsága érdekében ismételten megerősíti elkötelezettségét a pünkösdfürdői védmű hatályos jogszabályoknak megfelelő magasítása és az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi művének fejlesztése mellett, valamint a környéken élők rekreációjának, szabadidős lehetőségeinek biztosítása érdekében a pünkösdfürdői védmű melletti területen új közparkot hoz létre.
666/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 számon 2016. május 17-én létrejött támogatási szerződés módosításáról vagy megszüntetéséről és új projektjavaslat benyújtásáról a szükséges egyeztetéseket folytassa le a támogatóval és az egyeztetések eredményeként a támogatási szerződéssel kapcsolatos döntést terjessze a Közgyűlés elé.
667/2018.(06.13.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladatokhoz kapcsolódó engedélyokiratok, megállapodások és szükség esetén az előirányzat-módosításról szóló döntési javaslatok előkészítéséről.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Elöterjesztés és mellékletei.pdf
A meghívó 1. pontjához.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től