Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1427/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elviekben egyetért azzal, hogy a Csillaghegyi-öblözet egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében külön projektként az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak mentén kerüljön megvalósításra az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló tervdokumentációban, illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki tartalommal. Ennek érdekében a Patakok, mint önálló projektelemek esetében kerüljön lefolytatásra a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, míg a Dunával párhuzamos védműről, mint második ütemben megvalósuló létesítmény fejlesztéséről, annak pontos nyomvonalának kijelölését követően, később dönt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a végleges döntési javaslatot legkésőbb 2018. január 30-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
1428/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Csillaghegyi-öblözet egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében külön projektként az Aranyhegyi-patak és a Barát-patak mentén kerüljön megvalósításra az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló tervdokumentációban, illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki tartalommal. Ennek érdekében a Patakok, mint önálló projektelemek esetében kerüljön lefolytatásra a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, míg a Dunával párhuzamos védműről, mint második ütemben megvalósuló létesítmény fejlesztéséről, annak pontos nyomvonalának kijelölését követően, később dönt. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az FCSM Zrt. vezérigazgatóját, mint az árvízi védekezésért felelős vezetőt. Fenti döntésre tekintettel – a 229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezését fenntartva – az 1419/2017. (X. 18.) Főv. Kgy. határozatát visszavonja.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Elöterjesztés.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től