Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1473/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett határozati javaslat 3. pontjának alábbiak szerinti módosítására irányuló javaslatát: „A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot.”
1474/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel szükségesnek tartja a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet megfelelő módosítását azzal, hogy nem ért egyet Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata képviselő-testületének 158/2017. (III. 29.) számú határozata szerinti avar- és kertihulladék-égetés fővárosi tilalmával kapcsolatos kerületi javaslattal az előterjesztés 5. sz. mellékletében részletezett szakmai indokokra tekintettel. Indokoltnak tartja továbbá a szmoghelyzetekkel kapcsolatos felsőbb szintű jogszabályi környezet felülvizsgálatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
1475/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el dr. Láng Zsoltnak a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § új bb) alpontjának törlésére irányuló javaslatát: „[A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén:] … b) elrendelheti bb) belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását vagy közlekedésének tilalmát.”
41/2017.(11.10.)rendeletA Fővárosi Közgyűlés megalkotja 41/2017. (XI. 10.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.
1476/2017.(10.25.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot és a 14/2017. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatot.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
0_eloterjesztes_2.docx
módosító jav 0010 Horváth Csaba.pdf
Mellékletek
1_MAT_javaslatok_2.docx
2_javaslatok_2.docx
3_3716_2011_Fov.KGy_hat.docx
4_75_2011_hat.docx
5_szmogriado_tapasztalatok_2.docx
6_hatósagi_velemenyek_2.pdf
7_mod_rendelet_2.docx
8_kethasabos_2.docx
9_hatasvizsgalati_2.docx


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től