Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1320/2017.(09.27.)érdemi határozata Lányi-féle javaslatot nem támogatja.
1321/2017.(09.27.)érdemi határozatúgy dönt, hogy változatlan tartalommal fenntartja a 229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatot, miszerint Óbuda-Békásmegyer Önkormányza-tának 425/ÖK/2007. (VIII. 29.) és 232/ÖK/2009. (IV. 29.) határozatai, a Fővárosi Közgyűlés 700/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. és a 2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatai, továbbá a Magyar Tudományos Akadémia ad hoc bizottságának szakvéleménye és az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának Római-parti gát Munkabizottsága szakmai állásfoglalásának figyelembevételével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztésének kérdéseiről” tárgyú összehasonlító szakértői értékelés alapján a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény a Duna-part menti nyomvonalon, továbbá a Barát-patak és az Aranyhegyi-patak mentén kerüljön megvalósításra.
1322/2017.(09.27.)érdemi határozata kiegészítő előterjesztésben foglalt javaslattal egyetért, és támogatja a Duna-parton, de az ingatlanok telekhatárán, illetve a kerítések vonalában húzódó nyomvonal megvalósítható-ságának szakmai vizsgálatát. Megbízza a tervezőt ennek elkészítésével a telekhatáron, vagy a telekhatáron belüli változat vizsgálatára.
1323/2017.(09.27.)érdemi határozatnem fogadja el Csárdi Antal módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 229/2017. (IV. 5.) Főv. Kgy. határozatát, továbbá a Csillaghegyi-öblözet árvízi biztonsága növelését szolgáló műtárgy-beruházás műszaki tartalmával, illetve nyomvonalával kapcsolatos valamennyi többi határozatát, így a 700/2009. (V. 14.), 2385/2011. (VIII. 31.), 59/2015. (I. 28.), 1645/2016. (XII. 7.), 1646/2016. (XII. 7.) és a 751/2017. (VI. 14.) Főv. Kgy. határozatokat. Felkéri a főpolgármestert, hogy nyílt közbeszerzési eljárás keretében rendelje meg a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi fejlesztése megbízható tervezéséhez szükséges a) kiegészítő 1 éves időtartamú talajvíz-monitoringot, valamint b) részletes hidrogeológiai feltárást (az öblözet egészére), továbbá c) a tervezésre alkalmas felszín alatti hidrodinamikai modellek kidolgozását; végül ezek eredményeire alapozva d) legalább három, azaz a parti nyomvonal, az úgynevezett kerítésvonali nyomvonal és a Nánási-Királyok úti nyomvonal azonos részletességgel kidolgozott védvonali tervváltozat, megvalósíthatóságának összehasonlító elemzését árvízvédelmi, állékonysági-biztonsági, gazdasági, természet- és tájképvédelmi szempontok alapján. Határidő: a tenderkiírásra: 2017. december 31. Felelős: Tarlós István Felkéri a főpolgármestert, hogy – a 2. ponttól függetlenül – nyílt közbeszerzéséi eljárás keretében rendelje meg a Budapest III. kerületi Barát-patak és Aranyhegyi patak árvízvédelmi biztonsága legalább 5 évnyi időtartamú növelésére szolgáló műszaki beavatkozások költséghatékonyan szóba jöhető változatainak megtervezését. Határidő: a tenderkiírásra: 2017. december 31. Felelős: Tarlós István Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapest III. kerület, Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme” projekthez kapcsolódó valamennyi hatósági engedélyeztetési eljárás felfüggesztéséről a 2. pontban előírt vizsgálatok nyomán kiválasztásra kerülő tervnek a Közgyűlés általi elfogadásáig. Határidő: 2017. szeptember 29. Felelős: Tarlós István Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapest III. kerület, Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme” projekt kivitelezési terveinek megrendelésére irányuló tender-dokumentáció összeállításának és a tender-kiírási előkészületeknek a felfüggesztéséről a 2. pontban előírt vizsgálatok nyomán kiválasztásra kerülő tervnek a Közgyűlés általi elfogadása nyomán a vízjogi létesítési engedély kiadásáig. Határidő: 2017. szeptember 29. Felelős: Tarlós István Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a SENTAB NA1200-as vízvezeték cseréjének-áthelyezésének, továbbá a „Budapest III. kerület, Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme” projekthez kapcsolódó mindennemű közmű kiváltási és egyéb előkészítő munkának a felfüggesztéséről a 2. pontban előírt vizsgálatok nyomán kiválasztásra kerülő tervnek a Közgyűlés általi elfogadásáig. Határidő: 2017. szeptember 29. Felelős: Tarlós István A népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. §-a alapján – a fenti 1. és 2. pontra tekintettel – Budapest Főváros Közgyűlése ügydöntő népszavazást kezdeményez a következő, a Fővárosi Választási Bizottsághoz benyújtandó kérdés tárgyában: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmi biztonsága növelését szolgáló tervezési megbízás kiadása előtt a Főváros részletes vizsgálatok elvégeztetésével tárja fel a lehetséges műszaki beavatkozások megvalósíthatóságát?” Határidő: 2017. október 15. Felelős: Tarlós István.”
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Eloterjesztes_Csillaghegy.docx
módosító javaslat 0012.pdf
módosító javaslat 0016.pdf
kiegészítö javaslat 005 Bús Balázs.pdf
módosító javaslat 0011.pdf
Mellékletek
20170825_javaslat_Lanyi_Andras.pdf
Lanyi_Andras_tervezoi_velemeny_20170824.pdf
feljegyzés_F_CSHO_LanyiKoncsos_biralat_201709019.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től