Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
301/2017.(04.05.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Keleti Pályaudvar-Újpalota villamosvonal kiépítése projektnek a 2014-2020 közötti európai uniós támogatási időszak Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program feladatlistájából való törlése miatt, továbbá a Thököly úti tengely egyes csomópontjainak a villamosvonal megvalósításától függetlenül történő rendezése érdekében az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladatot módosított műszaki tartalommal valósítja meg. A feladat összköltsége 783.200 eFt-ról 408.635 eFt-ra csökken. Az új összköltség tartalmazza az eredeti tervezési koncepció alapján már elkészült tervekre kifizetett 360.703 eFt összeget, továbbá a villamosvonal nélküli tervezés miatt megrendelt módosításokat 47.932 eFt értékben. A kiadási igény csökkenése miatt fennmaradó 374.565 eFt fővárosi forrásból 193.000 eFt-ot az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatra, 181.565 eFt-ot a „Tervezési ágazati keret”-re csoportosít át.
302/2017.(04.05.)érdemi határozatKötelezettséget vállal az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat BKK Zrt. útján a 2017-2018. években történő megvalósítására 193.000 eFt összköltséggel.
303/2017.(04.05.)érdemi határozatAz „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat módosult műszaki tartalommal és csökkentett összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 374.565 eFt-tal a feladathoz kapcsolódóan, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladatot 193.000 eFt összköltséggel, ennek érdekében megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az „egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát 57.900 eFt-tal a feladathoz kapcsolódóan, továbbá tervbe veszi a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „önkormányzati beruházások” előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 135.100 eFt-tal, valamint címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Tervezési ágazati keret”-et 181.565 eFt-tal. Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 408.635 eFt-ra változik, 2016. dec. 31-ig tény 48.950 eFt, 2017. évi előirányzata 359.685 eFt-ra (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak) változik. Az új „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” feladat összköltsége 193.000 eFt, 2017. évi előirányzata 57.900 eFt (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak), 2018. évi üteme 135.100 eFt (egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre).
304/2017.(04.05.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításról szóló döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.
305/2017.(04.05.)érdemi határozatJóváhagyja az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
306/2017.(04.05.)érdemi határozatEseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését és jóváhagyja a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” engedélyokiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
307/2017.(04.05.)érdemi határozatJóváhagyja és megköti az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” megnevezésű fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
308/2017.(04.05.)érdemi határozatEseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és a Költségvetési Bizottság véleményezését, valamint jóváhagyja és megköti a „2-es villamosvonal rekonstrukciójának tervezése” fejlesztési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
309/2017.(04.05.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően a BKK Zrt. gondoskodjon a Lánchíd pesti aluljárórendszer terveinek mielőbbi elkészítéséről annak érdekében, hogy az aluljárórendszer felújítása a Lánchíd felújításával egyidőben, azzal összehangolva elvégezhető legyen. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.
310/2017.(04.05.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Viadukt átalakítására vonatkozó javaslatát, különös tekintettel a Vigadó téri megállóhely kialakítására, illetve a lépcsőkarok elhelyezésére. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.
311/2017.(04.05.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Haller utcai deltavágány kialakítására vonatkozó javaslatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.
312/2017.(04.05.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a tervezési szerződés hatálybalépését követően, a részletes tervezést megelőzően a BKK Zrt. a Projekt Irányító Bizottság részére mutassa be a Március 15. téren lévő villamosperonok elhelyezésére vonatkozó javaslatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. az elkészült terveket mutassa be a PIB részére.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
1szmell.pdf
3szmell.pdf
4szmell.pdf
5szmell.pdf
Elöterjesztés 1.pdf
2 sz melléklet.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től