Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
Napirendi sorszámElőterjesztőElőkészítőElőterjesztés címeTárgyalta
1.Tarlós István, Bagdy Gábor dr., Orbán Gyöngyi, Pokorni Zoltán, Ughy Attila, Wintermantel Zsolt, Bagdy Gábor dr., Bácskai János dr., Borbély Lénárd, Bús Balázs, Hassay Zsófia, Hoffmann Tamás dr., Karsay Ferenc, Kocsis Máté dr., Láng Zsolt dr., D. Kovács Róbert Antal, Kovács Péter, Nagy Gábor Tamás dr., Riz Levente, Szentgyörgyvölgyi Péter, Vattamány ZsoltVárosfejlesztési Főpolgármester-helyettesi IrodaJavaslat a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia pályázat visszavonásáranyílt
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
209/2017.(03.01.)érdemi határozatNem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés visszautasítja Lázár János miniszter azon kijelentését, hogy „Budapestnek nem kellett az olimpiára ezermilliárd forint fejlesztési forrás, így abból a vidék fejleszthető”. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy az olimpiai pályázattal kapcsolatos kormányhatározatokban nevesített közlekedési beruházások megvalósulása érdekében, különös tekintettel a Ferihegyi gyorsforgalmi út modernizálására folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István.”
210/2017.(03.01.)érdemi határozatNem fogadja el Horváth Csaba és Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonában álló Budapest 2024 Nonprofit Zrt. által a 2024. évi Budapestre tervezett nyári olimpiai és paralimpiai játékok előkészítésére fordított költségek kivizsgálására. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István.”
211/2017.(03.01.)érdemi határozatNem fogadja el Horváth Csabának és Szaniszló Sándornak a beterjesztett határozati javaslat 1. pontjának alábbiak szerinti módosítását: „A Fővárosi Közgyűlés hatályon kívül helyezi a 774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot a társadalmi támogatottság hiányára való tekintettel, amelynek megteremtésére a Kormány még kísérletet sem tett, a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát és felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István.”
212/2017.(03.01.)érdemi határozatHatályon kívül helyezi a 774/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot és a politikai egység felbomlására tekintettel a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázatát és felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot.
213/2017.(03.01.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Közgyűlés 2015. június 23-i és azt követő ülésein a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és XVII. nyári paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatban hozott döntéseit, és azok sorsáról 2017. május 31-ig készítsen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.
214/2017.(03.01.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó kormányhatározatokban nevesített – és az olimpiai pályázattal kapcsolatos, de attól függetlenül is megvalósuló – beruházások további sorsáról, azok 2024-ig történő megvalósulása érdekében folytasson tárgyalásokat a Magyar Kormánnyal.
215/2017.(03.01.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli megszüntetésének megkezdése érdekében szükséges döntési javaslatokat készítse elő és döntéshozatal céljából terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
eloterjesztes.pdf
Mellékletek
olimpia et kieg.pdf
módosítók.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től