Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1551/2015.(12.02.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Budapest Főváros Önkormányzata népszavazást rendel el az alábbi kérdésről: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2024. évi nyári olimpiai játék Budapesten kerüljön megrendezésre?”. Felkéri a főpolgármestert, hogy a népszavazást készítse elő. Határidő: azonnal Felelős: Tarlós István”.
1552/2015.(12.02.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást a Magyar Állammal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
1553/2015.(12.02.)érdemi határozatBudapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényesek zártkörűen működő részvénytársaság formájában 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra megalapítják a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű (rövidített cégneve: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.) Társaságot a két alapító részvényes 50-50 %-os részvételével. A Társaság alaptőkéje 250 mFt, amelyből Budapest Főváros Önkormányzata pénzbeli hozzájárulása 125 mFt, amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül. A Társaság létrehozatala céljából Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényes részéről jóváhagyja a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés szerinti alapszabály Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében való aláírására.
1554/2015.(12.02.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényesre eső 50 %-os részét a „930001 Általános tartalék” terhére biztosítja.
1555/2015.(12.02.)érdemi határozatAz alaptőke fedezetének biztosítása érdekében 125.000 eFt-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget tervbe vesz az új „84…… Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzés, meglévő részesedések növelése előirányzatán.
1556/2015.(12.02.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének Budapest Főváros Önkormányzatára eső 125 mFt-os pénzbeli hozzájárulásának soron kívüli átutalásáról a Társaság bankszámlájára.
1557/2015.(12.02.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első igazgatóságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt tagja a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig: - dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (anyja neve: Baumgarten Zsuzsanna, lakcíme: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri utca 14. B. I/4.). A Társaság első igazgatóságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig: - dr. Fürjes Balázs (anyja neve: Farkas Margit, lakcíme: 1028 Budapest, Széchenyi utca 21.), aki egyben az igazgatóság alapszabályban kijelölt elnöke; - dr. Bienerth Gusztáv (anyja neve: Jakabos Lívia, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos utca 38/b.); - dr. Csörgits Lajos Imre (anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, lakcíme: 9026 Győr, Rozmaring utca 49/A.); - Schmitt Pál (anyja neve: Bánkuti Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Kölcsey utca 17.); - dr. Schneller Márton Domonkos (anyja neve: Kuklis Katalin, lakcíme: 1122 Budapest, Csaba utca 7/A.).
1558/2015.(12.02.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első könyvvizsgálója Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), könyvvizsgálatért személyében felelős személy: - …………………………. (anyja neve: …………………, lakcíme: ………………..).
1559/2015.(12.02.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első felügyelőbizottságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig: - dr. Szegvári Péter (anyja neve: Nagy Anna, lakcíme: 1149 Budapest, Róna u. 95-97/b.); - Nagyné Varga Melinda (anyja neve: Balzsay Mária, lakcíme: 1093 Budapest, Pipa utca 2/B.); A Társaság első felügyelőbizottságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig: - Iványi Bálint Miklós (anyja neve: dr. Cseh Ibolya, lakcíme: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2. em. 2.); - dr. Havasi Bálint Attila (anyja neve: Tikkel Klára, lakcíme: 2040 Budaörs, Komáromi utca 13.); - dr. Sipos Gertrúd (anyja neve: Futó Gertrúd, lakcíme: 9024 Győr, Kálvária utca 35/B. I/6.); - Szabó Bence (anyja neve: Szuló Ágnes, lakcíme: 8600 Siófok, Radnóti Miklós utca 15.), aki egyben a felügyelőbizottság alapszabályban kijelölt elnöke.
1560/2015.(12.02.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával kapcsolatban bármely intézkedést megtegyen, okiratot aláírjon, illetve ezekkel bárkit meghatalmazzon.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Olimpia et..pdf
Mellékletek
nyilatkozatok.pdf
015.pdf
023.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től