Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
846/2015.(06.23.)érdemi határozattámogatja „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítésének megvalósítását.
847/2015.(06.23.)érdemi határozatKötelezettséget vállal a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” megnevezésű feladatnak fővárosi saját forrás terhére történő megvalósítására. A feladat összköltsége 2.000.000 eFt, amelyből a 2015. évi előirányzat 1.000 eFt, 2016. évi üteme 999.000 eFt, 2017. évi üteme 1.000.000 eFt.
848/2015.(06.23.)érdemi határozatA feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1.000 eFt-tal. Egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások) előirányzatán az új „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” feladaton 1.000 eFt-ot. A feladat összköltsége 2.000.000 eFt, 2015. évi előirányzata 1.000 eFt, 2016. évi üteme 999.000 eFt (ebből önkormányzati beruházások 786.614 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212.386 eFt), 2017. évi üteme 1.000.000 eFt (ebből önkormányzati beruházások 787.402 eFt, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 212.598 eFt).
849/2015.(06.23.)érdemi határozatJóváhagyja „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása – tervezés” című engedélyokiratot az előterjesztői módosító indítvány 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
850/2015.(06.23.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében vizsgálja meg külső források bevonásának lehetőségét.
851/2015.(06.23.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy „A 2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon a tervezői közbeszerzési eljárás megindításáról.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
M2-GHEV-et.pdf
módosító indítvány.pdf
Mellékletek
1. melléklet-RMT-jav.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től