Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
774/2015.(06.23.)érdemi határozata Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy Budapest a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, Magyarország Országgyűlésének támogatásával pályázzon a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének jogáért.
775/2015.(06.23.)érdemi határozatEgyetért a 2024. évi XXXIII. nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezésének megpályázására vonatkozó közös szándéknyilatkozat – az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt – tartalmával és felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Országgyűlés támogató döntését követően a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt írja azt alá és küldje meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének.
776/2015.(06.23.)érdemi határozatFelkéri a Magyar Országgyűlést, hogy döntésével támogassa Budapest és a Magyar Olimpiai Bizottság 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére irányuló pályázási szándékát, valamint határozza meg a Magyar Kormány pályázással összefüggő feladatait. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Magyar Országgyűlés elnökét.
777/2015.(06.23.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a Kormánnyal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal egyeztetve 2016. február 29-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a budapesti olimpia pályázat alapját képező területfelhasználási, városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslatát és az azok megvalósulása, illetve a budapesti olimpiarendezés esetén szükséges város-, létesítmény- és közlekedéstervezési, beruházási, fejlesztési feladatok, intézkedések alapvető meghatározását, a szükséges kormányzati intézkedésekre vonatkozó kezdeményezéseket.
778/2015.(06.23.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti olimpia pályázat alapját képező területfelhasználási, városszerkezeti és helyszínkiválasztási javaslat Budapest Főváros – a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott – város- és területfejlesztési terveiből induljon ki, és az olimpia tervek alapvetően legyenek azonosak a Budapest Főváros közép- és hosszútávú fejlesztési terveiben meghatározottakkal, így segítve Budapest olimpiától független közép- és hosszútávú érdekeinek és céljainak érvényesülését.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
olimpia elöterj.pdf
Mellékletek
3. számú melléklet_Vezetoi osszefoglalo_2015_junius.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től