Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
2134/2013.(12.11.)érdemi határozata.) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező „Keretmegállapodás megszüntetés és Záró Elszámolás” megnevezésű szerződést, mely alapján 2013. december 31. napjával megszünteti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között 2006. szeptember 27. napján létrejött „Együttműködési Keretmegállapodás Önkormányzati Vagyon Kezelésére és Hasznosítására” elnevezésű megállapodást és annak 1. számú, valamint 2. számú kiegészítéseit; b.) 2014. január 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja és megköti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékleteként csatolt közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződést és annak mellékletét képező általános meghatalmazást, az előterjesztés 13. sz. mellékleteként csatolt a torony-együttes állagmegóvó felújítására vonatkozó beruházási megállapodást, valamint az előterjesztés 14. sz. mellékleteként csatolt, a torony-együttes hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződést. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a keretmegállapodás megszüntetése és záró elszámolás megnevezésű szerződés, a közszolgáltatási vagyongazdálkodási szerződés és mellékletét képező általános meghatalmazás, a beruházási megállapodás, valamint a haszonbérleti szerződés aláírására.
2135/2013.(12.11.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a 2134/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat szerint megkötött „Keretmegállapodás megszüntetése és Záró Elszámolás” megnevezésű szerződés rendelkezései szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel együttműködve gondoskodjon a projekt alszámlán kezelt pénzeszközök Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 sz. költségvetési elszámolási számlájára történő beutalásáról, valamint a pénzügyi elszámolások elvégzéséről.
2136/2013.(12.11.)érdemi határozatA Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, az egyszemélyes Társaság kizárólagos tulajdonosaként (alapítójaként) jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 4/2013. (X. 28.) sz. határozatával elfogadott, az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező 2013. évi üzleti, pénzügyi és költség tervét.
2137/2013.(12.11.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján értesítse a Társaság vezető tisztségviselőit.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Elöterjesztés.docx
elöterj kieg BVV.pdf
Mellékletek
1.sz.melléklet - Alapszerzödés.pdf
2.sz.melléklet - Alapító Okirat.pdf
3.sz.melléklet - Alapszerzödést kiegészítö 1.sz. Megállapodás.pdf
6.sz.melléklet - Alapszerzödést kiegészítö 2.sz. Megállapodás.pdf
9.sz.melléklet - Keretmegállapodás megszüntetés és Záró Elszámolás - jogi szignós.pdf
13.sz.melléklet - Beruházási Megállapodás - jogi szignós.pdf
13.sz.mell.- BM 1.sz.mell.Müszaki leírás és költségterv.doc
14.sz.melléklet - Haszonbérleti Szerzödés - jogi szignós.pdf
14.1.sz.melléklet - Vázrajz.pdf
15.sz.melléklet - BVV 2013.évi üzleti terv.doc
15.1.sz.melléklet- BVV Zrt pénzügyi és fejlesztési üzleti terve.xls
16.sz.melléklet - 4-2013 (X 28)Ig határozat.pdf
17.sz.melléklet - 17-2013 (X.31)FB határozat.pdf
18.sz.melléklet - M-C Referatúra véleménye.pdf
4.sz.melléklet - 118_2012.01.25. Föv.Kgy. határozat.docx
10.sz.melléklet - Értékesített-kikerült ingatlanok listája.xlsx
11.sz.melléklet - Más közszolgáltatóhoz sorolt ingatlanok listája.xlsx
5.sz.melléklet - 2510_2012.11.28. Föv.Kgy.határozat.pdf
7.sz.melléklet - 120_2012.01.25. Föv.Kgy.határozat.pdf
8.sz.melléklet - 2509_2012.11.28. Föv.Kgy.határozat.pdf
13.sz. mell.- BM 2. sz. melléklete.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től