Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
17/2013.(02.22.)érdemi határozatnem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványának 5. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az engedélyezési eljárás kezdete előtt több tervváltozatra vonatkozóan készít részletes terveket, környezetvédelmi hatástanulmányt, favédelmi tervet, amelyben vizsgálja az egyes változatok költséghatékonyságát, fenntarthatósá-gát és valós árvízi védelmet biztosító jelentőségét is annak érdekében, hogy a különböző változatok között érdemben dönteni lehessen. A tervváltozatok között szerepelnie kell a Nánási-Királyok útja vonalában húzódó fővédvonal megerősítésének, illetve a hullámtéri ingatlanok kerítésvonalában létesítendő, egyedi tervezésű és tájba illesztett, kerítésként is funkcionáló gátrendszer kidolgozásának a kavicsos partszakasz, a közterületi sétány és a kísérő növényzet megtartása és rendezése, megújítása mellett. Határidő: 90 nap Felelős: Tarlós István”.
18/2013.(02.22.)érdemi határozatnem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványának 4. és 6-7. pontjait, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 4. a Római-parti mobilgát tervezése során figyelembe veszi az MTA Tájépítészeti Albizottságának állásfoglalását és az abban szereplő felvetésekre adandó válaszokat részletesen dokumentálja és közzéteszi. 6. az elkészült terveket, háttértanulmányokat, környezetvédelmi hatástanulmányt, fajvédelmi tervet, fakivágási engedélykérelmet az engedélyezési eljárások kezdete előtt közérthető formában nyilvánosságra hozza és érdemben megvitatja a fő szakmai szervezetekkel és a lakossággal. Határidő: a tervek elkészülését követően Felelős: Tarlós István 7. a társadalmi-szakmai egyeztetés célja egy olyan tervváltozat kialakítása, ami nem károsítja a terület védendő természeti értékeit és összhangban áll az EU Víz Keretirányelvével, ami kimondja, hogy 2015-re el kell érni a vizek jó állapotát és ebbe beleértendő a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotának biztosítása, valamint a társadalmi vita lefolytatása, és megköveteli, hogy a műszaki tervezésben egyenlő súllyal mérlegeljék a társadalmi igények és az ökológiai szempontok érvényesülését. Határidő: a tervezéssel párhuzamosan Felelős: Tarlós István”
19/2013.(02.22.)érdemi határozatúgy dönt, hogy a Pünkösdfürdő utca – Őrtorony u. közötti szakaszon a mobil védmű felépítményeként az alumínium betétgerendás szerkezetű megoldást választja továbbtervezésre.
20/2013.(02.22.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a III. szakaszon a mobil védművet a Kadosa utca vonaláig tervezteti meg. A védvonal a Kadosa utcán keresztül csatlakozik a Nánási úti fővédvonalba.
21/2013.(02.22.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy a védmű kiépítési magasságát a Vigadó téri vízmércén mért MÁSZ + 100 cm-ben (854cm + 100cm = 954 cm) határozza meg.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
KGY ROMAI ELOTERJ VEGLEGES.docx
módosító ind Római part.pdf
Mellékletek
1.sz.melléklet.pdf
2.sz.melléklet.pdf
3.sz.melléklet.pdf
4.sz.melléklet.pdf
5.sz.melléklet.pdf
6.sz.melléklet.pdf
7.sz.melléklet.pdf
8.sz.melléklet.pdf
Melleklet4_Szintvonalas.pdf
Melleklet5_Labor.pdf
Melleklet6_Terepi.pdf
Melléklet2_Furasszelvenyek.pdf
TVJ romai part.pdf
1. melleklet.pdf
2. melleklet.pdf
3. melleklet.pdf
SZIVSZAM romai part(4).pdf
EC_Római part_LB.pdf
geometriai rajzok.pdf
12.sz.melléklet.pdf
13.sz.melléklet.pdf
14.sz.melléklet.pdf
III.1.a.melléklet.pdf
III.2.melléklet.pdf
III.3.melléklet.pdf
III.4.melléklet.pdf
III.7.III.11.mellélet.pdf
III.9.melléklet.pdf
III.25.melléklet.pdf
III.29.melléklet.pdf
III.31.melléklet.pdf
III.32.melléklet.pdf
III.34.melléklet.pdf
16.sz.melléklet.pdf
17.sz.melléklet.pdf
18.sz.melléklet.pdf
1_DPS2000_Präsentation_AS_0412.pdf
2_DPS2000_TDB.pdf
3_AquaFence V1800 IOM használati utasítás.pdf
4_geodesing.pdf
5_ÖzáróárvízvédelmigátGFDS-SCFB-Tech-UK.pdf
elölapok_1,9,10,11,14,15,17,18,19.pdf
Helyszinrajz_I_szakasz_JAVASOLT.pdf
Helyszinrajz_II_szakasz_JAVASOLT.pdf
Helyszinrajz_III_szakasz_JAVASOLT.pdf
helyszinrajzok_romai_part_ki_helyszin_1_szakasz.pdf
helyszinrajzok_romai_part_ki_helyszin_2_szakasz.pdf
helyszinrajzok_romai_part_ki_helyszin_3_szakasz.pdf
retegszelvenyek_romai_part_ki_retegszelveny_1_szakasz.pdf
retegszelvenyek_romai_part_ki_retegszelveny_2_szakasz.pdf
retegszelvenyek_romai_part_ki_retegszelveny_3_szakasz.pdf
müszaki_leírás.pdf
ellenörzö meresek.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től