Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1101/2012.(06.20.)érdemi határozatjóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.
1102/2012.(06.20.)érdemi határozatBudapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 006671 számú engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
1103/2012.(06.20.)érdemi határozatA feladat végrehajtása érdekében a „8141 Főkert Nonprofit Zrt.” cím felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül kiadási előirányzatát csökkenti 411.024 eFt-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belüli új „Margitsziget, Szökőkút környezete és Rózsakert felújítási munkái” feladat előirányzatát.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
000022.PDF
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től