Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
660/2012.(04.25.)érdemi határozatkinyilvánítja szándékát a Gárdonyi Géza Kollégium, a Kós Károly Kollégium, valamint a Varga Katalin Középiskolai Kollégium racionálisabb működése érdekében e három intézmény 2012. július 31. napjával történő megszüntetésére, továbbá a kollégiumi feladataikat átvevő új intézmény 2012. augusztus 1. napjával történő létrehozására.
661/2012.(04.25.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges szakvélemény beszerzéséről és a véleményeztetési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.
662/2012.(04.25.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a végső döntés meghozatalához készítsen előterjesztést és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
663/2012.(04.25.)érdemi határozatKinyilvánítja szándékát az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó út 51.) és a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) 2012. július 1-jével történő jogutód nélküli megszüntetésére.
664/2012.(04.25.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez szükséges szakvélemény beszerzéséről és a véleményeztetési eljárások lebonyolításáról gondoskodjon.
665/2012.(04.25.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a végső döntés meghozatalához készítsen előterjesztést és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
666/2012.(04.25.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi fenntartású intézményhálózat működésének racionalizálása érdekében vizsgálja felül az oktatási-nevelési intézmények működését úgy, hogy a jogszabályok által előírt feladatellátás ne sérüljön.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Javaslat kollégiumok átszervezéséhez kapcsolódó elvi döntés meghoz.docx
elöterj kiegészítés 2.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től