Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
2384/2011.(08.31.)érdemi határozatnem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a terület fejlesztési koncepciójának kidolgozása és Kerületi Szabályozási Tervének kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy ez a terület a főváros egyik kiemelt természetközeli partszakasza és az ezt fenntartó területhasználatok kialakítása szükséges. A kidolgozásra kerülő műszaki változat nem növelheti a mentett oldalon élők árvízzel és vízzel kapcsolatos kockázatait és nem eredményezheti a talajvízszint emelkedését és erről tájékoztatja az érintetteket.”
2385/2011.(08.31.)érdemi határozata Római parti árvízvédelmi mű nyomvonalát és felépítményének szerkezetét a továbbtervezés érdekében az alábbiak szerint határozza meg: • A Pók utca – Rozgonyi Piroska utca közötti szakaszon a nyomvonal a már feltöltött területeket a köztes szakaszok azonos szintre történő feltöltésével köti össze oly módon, hogy az így kialakított magaspart jellegű területen operatív árvízvédekezési feladatok ellátására a továbbiakban már ne legyen szükség. Ahol a már meglévő épületek miatt a feltöltés nem alakítható ki, ott oszlopok közötti betételemes alumínium szerkezetű mobilgátat kell építeni. A nyomvonalat a partéltől a lehető legtávolabbra kell kialakítani. • A Rozgonyi Piroska utca – Mátyás király út közötti szakaszon a nyomvonal a partéltől a lehető legtávolabb, a jelenlegi kerítések vonalában, vagy annak közelében halad, szükség esetén a nyomvonal útjába eső ingatlanokat szabályozni kell. A védmű oszlopok közötti betételemes alumínium szerkezetű mobilgát legyen. • A Mátyás király út – Pünkösdfürdő utca közötti szakaszon a parti sávot a már feltöltött szakasz miatt kialakult áramlási viszonyok figyelembevételével feltöltéssel korrigálja oly módon, hogy az új feltöltés csak a szükséges, a parti áramlás ívébe simuló korrekcióra korlátozódjék, és a természetes partvonalba jól fenntartható, szerves átmenettel csatlakozzék. A nyomvonal a feltöltött terület partélén húzódik. • A védmű a mértékadó árvízszintet (amely a Vigadó téri vízmércén mért 870 centiméteres magasságnak felel meg) meghaladó biztonsági magassággal kerüljön kiépítésre. Tekintettel arra, hogy mobilgát építése esetére vonatkozó biztonsági magasság értékére jelenleg nincs hazai műszaki előírás, ezért a biztonsági magasság szükséges mértékét szaktervezőnek kell meghatároznia. • Az előkészítés során a parti sávban lévő valamennyi fát az építkezéssel érintett teljes partszakaszon fel kell mérni és favédelmi tervet kell készíteni. A védmű nyomvonalát és az esetleges felöltéseket úgy kell továbbtervezni, hogy a favédelmi tervben védelemre javasolt fákat ne érintse. A partstabilizáció során törekedni kell a partszakasz természetességét megtartó mérnökbiológiai megoldásokra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Római parti árvízvédelmi mű II. ütemének továbbtervezése a fent leírtak szerint történjék, a továbbtervezést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul meg kell kezdeni.
2386/2011.(08.31.)érdemi határozatA Római part árvízvédelmi kérdéseivel kapcsolatban a Főváros kezdeményezi az érintett tulajdonosok tehervállalásának biztosítását.
2387/2011.(08.31.)érdemi határozatÚgy dönt, hogy miután a javasolt műszaki változat szerint a Nánási út – Királyok útja és a Duna közötti terület hullámtér marad, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az érintettek tájékoztatására.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
KGY elot Romai2 nyomvonalkijeloles jog koord 2011-08-08.docx
módosító indítvány római part.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től