Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
1828/2010.(10.27.)érdemi határozata „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében a „Budapesti” megjelölés szerepeljen.
1829/2010.(10.27.)érdemi határozatA Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése a) pontja alapján alapítói jogkörében eljárva megalapítja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) és felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
1830/2010.(10.27.)érdemi határozatA BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjét 50.000 eFt-ban határozza meg, amely dematerializált részvényként kibocsátandó 50 db 1.000.000 Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alapító kötelezettséget vállal a részvények jegyzésére és átvételére.
1831/2010.(10.27.)érdemi határozatA BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát az előterjesztő által módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal, a törvény szerinti minta alkalmazásával elfogadja, felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására a személyi döntések meghozatalát követően.
1832/2010.(10.27.)érdemi határozatA „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” alapításával összefüggően, az alaptőke befizetéséhez, valamint a működési feltételek biztosításához kapcsolódóan 150.000 eFt-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg az új „81… Budapest Közlekedési Központ Zrt.” címen belül megemeli: - 50.000 eFt-tal az önkormányzati beruházások előirányzatát, - 100.000 eFt-tal a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre (vállalkozásoknak) előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
1833/2010.(10.27.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a cég alapító okiratának aláírását követően az alaptőke befizetéséhez kapcsolódóan az 50.000 eFt soron kívüli utalásáról a „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” részére.
1834/2010.(10.27.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert a működési támogatásra vonatkozó megállapodás saját hatáskörben történő elkészítésére és aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon a cég alapítását követően a 100.000 eFt soron kívüli utalásáról a „Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” részére.
1835/2010.(10.27.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. működésének előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést. Felkéri a főpolgármestert, hogy az első előrehaladási tájékoztatót a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülésére terjessze be.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
BKK elöterj.pdf
Elöterj kieg BKK.pdf
Mellékletek
BKK melléklet.pdf


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től