Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  2    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
703/2007.(05.31.)ügyrendi határozatúgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.
704/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Az 1. sz. mellékletben szerepeljen a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a Kohéziós Alapból pályázható források terhére: Római parti árvízvédelmi mű: közvetlenül a parton épülő védmű Bekerülési költség: 4.800 mFt+ÁFA, melyből önrész: 80/20 %-os arány esetén: 960 mFt+ÁFA 85/15 %-os arány esetén: 720 mFt+ÁFA
705/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító indítványát, mely szerint: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 4. számú mellékletből a 2. számú mellékletbe előrehozza a Pesti Színház rekonstrukcióját.
706/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Moszkva tér közlekedési csomópont fejlesztése” projekt az előterjesztés 2. sz. mellékletébe kerüljön.
707/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Aquincumi híd” beruházás az előterjesztés 2. sz. mellékletébe kerüljön.
708/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „3-as metró nyomvonal-hosszabbítás” az előterjesztés 1. sz. mellékletébe kerüljön.
709/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Bajcsy Kórház felújítás” projekt az előterjesztés 2. sz. mellékletébe kerüljön.
710/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Heim Pál Gyermekkórház „G” épület rekonstrukció és a Heim Pál Gyermekkórház manuális tömb (B) épület” projekt az előterjesztés 2. sz. mellékletébe kerüljön.
711/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Az 1-es villamos nyomvonalának meghosszabbítása az Etele térig” kerüljön az előterjesztés 2. sz. mellékletébe.
712/2007.(05.31.)érdemi határozatnem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint: „Szakképzési rendszer modernizációja (Fővárosi TISZK-ek)” kerüljenek ki a csomagból.
713/2007.(05.31.)érdemi határozatjóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel rendelkező, az előterjesztés 1. sz. mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját.
714/2007.(05.31.)érdemi határozat- Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel nem rendelkező, az előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját. - Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program, a Közlekedési Operatív Program, illetve a Környezet és Energia Operatív Program Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, Budapest Főváros 7 éves fejlesztési tervében önrésszel nem rendelkező, az előterjesztés 3. sz. mellékletében megjelölt projektek indikatív listáját azzal, hogy fővárosi tulajdonú gazdasági társaság vagy intézmény biztosítja a szükséges önrészt és az előkészítési forrásokat.
715/2007.(05.31.)érdemi határozatJóváhagyja, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő projektekre elnyert uniós támogatás esetén a 7 éves Fejlesztési Tervben az adott projektre jutó felszabaduló forrást az először az 1. sz. mellékletben feltüntetett és támogatott projektek esetleges önrész növekedésére, utána pedig a 2. sz. mellékletben szereplő projektek önrészének biztosítására kell tervbe venni.
716/2007.(05.31.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert az 1. sz. és 2. sz. mellékletekben szereplő és megvalósítási tanulmánnyal még nem rendelkező fővárosi projektek megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésére. A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költségeit az előterjesztésben szereplő projektek költségvetése tartalmazza.
717/2007.(05.31.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, intézkedjék, hogy az érintett fővárosi tulajdonú gazdasági társaság, vagy intézmény a 3. sz. mellékletben szereplő projektek megvalósíthatósági tanulmányait készíttesse el.
718/2007.(05.31.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteiben nevesített, de ágazati fejlesztési programok által meg nem alapozott projektjavaslatokra készítsen előterjesztést.
719/2007.(05.31.)érdemi határozatFejlesztéspolitikai szempontból támogatja a 7. sz. mellékletben szereplő projekteket.
720/2007.(05.31.)érdemi határozatFelkéri a főpolgármestert, hogy a projekt-adatlapokat írja alá és küldje meg a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsának.
721/2007.(05.31.)érdemi határozatFelkéri a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljáró tanácstagokat, hogy a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsának ülésén a jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő projekteket képviseljék és támogassák.
722/2007.(05.31.)érdemi határozatKötelezettséget vállal összesen 247.000 eFt fezedet biztosítására az alábbi kiemelt projektek megvalósíthatósági tanulmánytervére: - Zöldfelületi rekonstrukció Népliget megújítása 30.000 eFt, - Szent Imre kórház rekonstrukció II. ütem 10.000 eFt, - Uzsoki utcai kórház rekonstrukció II. ütem 10.000 eFt, - Csepeli gerinc út II. ütem 9.000 eFt, - Kerékpáros Közlekedési Hálózat fejlesztése 9.000 eFt, - Margitszigeti Szabadtéri Színpad 10.000 eFt, - Belterületeken a csapadékvíz által okozott károk csökkentése, szabályozott vízelvezetés és gyűjtés megvalósításával 39.000 eFt, - Rákos patak revitalizáció 50.000 eFt, - Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció 20.000 eFt, - Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés 20.000 eFt, - Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmények) 20.000 eFt, - Budapest Szíve program I. ütem 20.000 eFt. Ennek érdekében a 2007. évi költségvetésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen fenti feladatokra és összegekben előirányzatot biztosít, a „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő Tervezési, előkészítés ágazati keretek feladat 140.000 eFt összegű, valamint a „9300 Általános tartalék 107.000 eFt összegű egyidejű csökkentésével.
     /  2    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
EU_elöterjesztés070530_vegleges.doc
Módosító határozati javaslat.pdf
Mellékletek
EUelöterjesztésvégleges.xls
ADATLAP_Baross_u.xls
ADATLAP_Dozsa.xls
ADATLAP_kamara u.xls
ADATLAP_SzentImrekorhaz.xls
ADATLAP_Uzsoki.xls
ADATLAP_TISZK.xls
kiemeltprojekt_adatlap forgalomirányítás_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap Rákoskeresztúr_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Csepel_GU_I_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Csepel_GU_II_vegleges.xls
Kiemeltprojekt_adatlap_kerekpar_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_M5_Ipacsfa_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Margit_hid_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Szabadsag_hid_vegleges.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Teherforg.elkerülöút_vegleges.xls
ADATLAP_allatkertjav.xls
ADATLAP_Mszigeti Szabadtéri.xls
ADATLAP_Müjégpálya.xls
ADATLAP_Népliget.xls
ADATLAP_patakok.xls
ADATLAP_Rákos patakjav.xls
Projekt adatlap - Gellért Gyógyfürdöjav.xls
Projekt adatlap - Lukács Gyógyfürdöjav.xls
Projekt adatlap - Széchenyi Gyógyfürdöjav.xls
ADATLAP_Budapest Szive Belvteng.xls
ADATLAP_Budapest Szive Karoly krt.xls
ADATLAP_Budapest Szive Vilagorok.xls
kiemeltprojekt_adatlap_Gázgyár 6.4. G.I.xls


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től