Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
01052/1995.(08.31.) érdemi határozat1605/1993. (XII.17.) határozatának "amennyiben még legalább két további főváros hasonló döntést hoz, úgy azokkal együtt", valamint "maximum 350 eFt" szövegrészeit hatályon kivül helyezi. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláirására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. (40 igen, 2 tartózkodás, 4 ellenszavazat)
01053/1995.(08.31.) érdemi határozata Fővárosi Közgyűlés felhivással fordul a közép-kelet európai fő, illetve partnervárosokhoz, hogy vegyenek részt és támogassák a közhasznú társaság munkáját. (40 igen, 2 tartózkodás, 4 ellenszavazat)
01054/1995.(08.31.) érdemi határozat1606/1993. (XII.17.) Főv. kgy. sz. határozatának maximum 350 eFt értékben az alapítói törzstőkét elkülönítve a társaság rendelkezésére bocsátja és szövegrészét hatályon kivül helyezi. (39 igen, 3 tartózkodás, 3 ellenszavazat)
01055/1995.(08.31.) érdemi határozataz előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő alapító okirat szerint egyszemélyes társaságként megalapítja a Studió Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaságot (Studió Metropolitana Kht.) és törzsbetétként a szükséges alapító összeget 1 millió forintot a Társaság rendelkezésére bocsájt. (39 igen, 3 tartózkodás, 3 ellenszavazat)
01056/1995.(08.31.) érdemi határozatA társaság első ügyvezetőjének Ongjerth Richárdot megválasztja, 1997. május 30-ig szóló időtartamra, 15.000 Ft/hó dijazással. (39 igen, 3 tartózkodás, 3 ellenszavazat)
01057/1995.(08.31.) érdemi határozata Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak Arató Györgyöt, Cselovszki Zoltánt, Győri Pétert, dr. Garamszegi Gábort, Horváth Lászlót, 1 évre megválasztja, dijazásukat 1996. január 1-től 100.000 Ft évi bruttó összegben megállapitja. (39 igen, 3 tartózkodás, 3 ellenszavazat)
01058/1995.(08.31.) érdemi határozata Társaság első könyvvizsgálójának dr. Hajnal Imrét 1 évre megválasztja, díjazását évi 150.000 Ft bruttó összegben megállapítja. (39 igen, 3 tartózkodás, 3 ellenszavazat)
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től