Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés nyilvános üléseinek napirendje

A Fővárosi Közgyűlés ülései
     /  1    
Döntés számaHatározatHatározat szövege
776/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Mobilitási Terv Célrendszer és Intézkedések felülvizsgálatát és a Közlekedésfejlesztési és Beruházási Programot az előterjesztés – előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosult – 1. sz. melléklete szerint.
777/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján kezdje meg a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Program „Alacsony forráskeretre vonatkozó forgatókönyv” szerinti ütemezett megvalósítását, továbbá kezdjen tárgyalásokat a magasabb forráskeretű forgatókönyvek megvalósításához szükséges kormányzati, európai uniós és egyéb források biztosítása érdekében.
778/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Budapesti Mobilitási Tervhez tartozó, 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet kötelezése alapján elkészített Stratégiai Környezeti Vizsgálat eredményeit, a környezetvédelemért felelős szervekkel történő egyeztetés során beérkezett vélemények beépítését a Stratégiai Környezeti Vizsgálat dokumentációjába és egyetért annak az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalmával.
779/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a Budapesti Mobilitási Terv időszakos felülvizsgálatáról, illetve a stratégiai tervvel összefüggő monitoring és értékelési feladatok elvégzéséről.
780/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatban szereplő módosítást az alábbiak szerint: - A Külső-Bécsi úti villamosvonal meghosszabbítása (Vörösvári út – Aranyvölgy) P080 projektazonosítóval rendelkező beruházáshoz kapcsolódóan a szükséges forráskeretet a 2021-2025 közötti időszakban biztosítja.
781/2019.(05.29.)érdemi határozatA Fővárosi Közgyűlés támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatban szereplő módosítást az alábbiak szerint: - Kezdeményezi a H5-ös HÉV vonal fejlesztését érintő kormányhatározatok módosítását akképpen, hogy ● a tervezők kötelező feladata legyen érdemben, vezérváltozatként megvizsgálni a metróüzemre áttérés műszaki vonzatait, beleértve a felszín alatti vezetés különböző módozatait Óbuda-Békásmegyer területén, Békásmegyer és a belváros között. ● a munkába kötelezően be kell vonni Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát és a Budapesti Közlekedési Központot. - Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a döntést a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elé. - A H5-ös HÉV vonalat, tekintettel annak fontosságára, utasforgalmának nagyságára, 2019. szeptember 1-jétől a Főváros M5-ös metróvonalaként hivatkozza és felkéri a Budapesti Közlekedési Központot a szükséges módosítások átvezetésére.
     /  1    
Kapcsolódó dokumentumok
Előterjesztés
I_BMT_célrendszer és intézkedések_20190524_clear.pdf
II_BMT_közlekedésfejl és beru progjavaslat_20190524_clear.pdf
III_BMT_Projektlapok_20190524.pdf
IV_BMT_Intézményi_elemzés_20190114.pdf
V_BMT_Monitoring_értékelési_kézikönyv_20190114.pdf
BMT_SKV_veglegesitett_kornyezeti_jelentes_20190524.pdf
Elöterjesztés_BMT.pdf
módosító javaslat_Bús Balázs.pdf
módosító javaslat_Bús Balázs_026.pdf
Mellékletek


Adatok köre
Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

Előterjesztés címe (nyílt és zárt)

1990. október 31-től

Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt)

2001. november 29-től

Határozatok

1990. október 31-től

Jegyzőkönyv (csak nyílt)

1990. október 31-től