Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal adatkezelő által az Adatvédelmi Biztos nyilvántartásába bejelentett adatkezelések nyilvántartási azonosítói

AzonosítóNyilvántartás megnevezéseJogszabályi hivatkozásNyilvántartás leíró adatokKözzététel dátuma
00034-0003Személyiadat-és lakcímnyilvántartás
2011.02.14
00034-0004Személyi igazolvány és személyi igazolvány nyilvántartás
2011.02.14
00034-0005Helyi önkormányzati választási adatkezelés
2011.02.14
00034-0006Országgyűlési választási adatkezelés
2011.02.14
00034-0007Népszavazási adatkezelés
2011.02.14
00034-0008Polgári védelmi adatkezelés
2011.02.14
00034-0128Bírósági ülnökök megválasztása
2011.02.14
00034-0129A Városháza területére történő be- és kilépés
2011.02.14
00034-0066Lakás-és bérlők nyilvántartási rendszere
2011.02.14
00034-0113Szociálpolitikai Integrált Informatikai Rendszer
2011.02.14
00034-0090Épület védelme, képrögzítés
2011.02.14
00034-0130A Városháza területére elhelyezett kamerák
2011.02.14
000340138A 4-es METRÓ és kapcsolódó beruházásai projektmenedzsment költségei
2011.02.14

Személyes adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

Adatkezelő szervAzonosítóNyilvántartás megnevezéseJogszabályi hivatkozásNyilvántartás leíró adatokKözzététel dátuma
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályKözszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartások
2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
10/2013.(I.21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályA szabadság, és a munkából történő távollétek
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt  és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012..(III.7.) Korm. rendelet
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályMunkaidő-kedvezményekkel kapcsolatos nyilvántartások
2011. évi CXCIX. törvény a köszolgálati tisztviselőkről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályJuttatásokkal kapcsolatos nyilvántartások
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) 150-154. §; 237. § 
249/2012.(VIII.31.) Korm. rendelet  a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
39/2010.(II.26.) Kormány rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
85/2007.(IV.25.) Kormány rendelet a Közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályVagyonnyilatkozat
2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályKépzési Rendszer
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.)  80.§
288/2010. (XII.21. ) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról,
35/1998. (II.27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályKözpontosított illetményszámfejtés

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

2011.02.14
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályAz önkormányzati tulajdonban lévő intézmények vezetőinek és gazdasági vezetőinek, egyszemélyes és többszemélyes gazdasági társaságok vezetőinek jogviszonyával kapcsolatos nyilvántartások
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2011.06.30
Humán Erőforrás Menedzsment FőosztályÖnkormányzati képviselőkkel kapcsolatos nyilvántartás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

2011.06.30
Közbeszerzési FőosztályNAIH-66997/2013.Budapest Főváros Önkormányzata: A közbeszerzési, valamint kapcsolódó jogszabályokban foglalt adatkezelési
BÖF NAIH szám.pdf

2014.06.12
Közbeszerzési FőosztályNAIH-66998/2013Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal: A közbeszerzési, valamint a kapcsolódó jogszabályokban foglalt adatkezelési
FPH NAIH szám.pdf

2014.06.12