Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Vissza a listára...

Téma/Cím:Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagy
Csatolt dokumentumok:Közterület használati rendelet és vagyonrendelet módosítása a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben
Előkészítő szervezeti egység:Vagyongazdálkodási Főosztály
Közzététel dátuma:2015.03.13
E-mail cím, ahová az észrevételét küldheti:LorinczV@budapest.hu
Vélemények beérkezésének határideje:2015.03.21
Összefoglaló:
A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlan (természetben: Városliget ingatlan) államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatát megillető tulajdoni hányada 99 évre az állam 100 %-os tulajdonában lévő Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe került, amelyre tekintettel a hivatkozott törvény fejlesztési céljaival összhangban szükségessé vált a Városligetre vonatkozó és a Fővárosi Közgyűlés egyes rendeleteiben szabályozott előírások pontosítása.