Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Vissza a listára...

Téma/Cím: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének……../2014. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Csatolt dokumentumok:Rendelet-tervezet
Előkészítő szervezeti egység:Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály
Közzététel dátuma:2014.11.20
E-mail cím, ahová az észrevételét küldheti:szerdahelyim@budapest.hu
Vélemények beérkezésének határideje:2014.11.28
Összefoglaló: