Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Vissza a listára...

Téma/Cím:Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…………../2013. (……..) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról
Csatolt dokumentumok:rendelet tervezet

rendelet tervezet - kéthasábos
Előkészítő szervezeti egység:Adó Főosztály
Közzététel dátuma:2013.09.13
E-mail cím, ahová az észrevételét küldheti:greskovicszs@budapest.hu
Vélemények beérkezésének határideje:2013.09.21
Összefoglaló: