Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Vissza a listára...

Téma/Cím:Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletmódosításáról
Csatolt dokumentumok:26/2013. (IV. 18.) főv. kgy. rendelet módosítása
Előkészítő szervezeti egység:Városigazgatóság Főosztály
Közzététel dátuma:2017.06.07
E-mail cím, ahová az észrevételét küldheti:kOvacs.Ilona@budapest.hu
Vélemények beérkezésének határideje:2017.06.12
Összefoglaló: