Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Vissza a listára...

Téma/Cím:Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról
Csatolt dokumentumok:vagyongazdálkodással összefüggő rendeletek módosítása
Előkészítő szervezeti egység:Vagyongazdálkodási Főosztály
Közzététel dátuma:2015.11.25
E-mail cím, ahová az észrevételét küldheti:bardonnebm@budapest.hu
Vélemények beérkezésének határideje:2015.12.01
Összefoglaló:
A vagyongazdálkodással összefüggésben a  Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet), valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Helyiségrendelet) módosításának indoka egyrészt a közelmúltban hatályba lépett törvény- és rendeletmódosításokkal (Nemzeti köznevelésről szóló tv., Államháztartási számvitelről szóló rendelet, új Lakástörvény, stb.) való összhang megteremtése, másrészt a Vagyonrendelet és Helyiségrendelet egyes rendelkezései alkalmazásának hatékonyabbá tétele a  gyakorlatban.