Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése

Budapest Főváros Önkormányzata jelen felületen biztosítja a rendeletek előkészítése során történő társadalmi részvételt.
Az alábbiakban közzétett rendelet-tervezetekről bárki véleményt nyilváníthat a rendelet-tervezetnél feltüntetett elektronikus levélcím(ek)en, a honlapon történő megjelenéstől számított 8 napon belül.

A véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A névtelenül beérkező véleményeket azok figyelembevétele nélkül töröljük, továbbá nem vesszük figyelembe azt a véleményt sem, ami sérti a közerkölcsöt, vagy nem kapcsolódik a tervezet tárgyához.
Tájékoztatjuk, hogy nevét, elektronikus levélcímét és beérkezett véleményét visszaigazolás küldése, tipizált összefoglaló készítése, valamint a véleményezők listájának közzététele céljából és legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépéstől számított másfél évig kezeljük. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, adatait legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül töröljük.

Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük.


Téma/CímKözzététel dátuma
DÉSZ V. I.szakasz2018.08.28
DÉSZ IV.2018.08.28
DÉSZ VIII. ütem2018.08.27
DÉSZ VI. ütem2018.08.28
DÉSZ X. ütem2018.08.08
DÉSZ VII. ütem2018.08.08
TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítása a Budapest X. kerület 80j vasútvonal menti területekre 2018.08.08
TSZT 2017 és FRSZ eseti módosítása a Budapest X. kerület Népliget területére 2018.08.07
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2018. (.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2018.05.24
VÉSZ módosítás2018.05.23
FRSZ módosítás2018.05.23
Javaslat a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozásához és intézéséhez szükséges további döntésekről2018.04.19
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2018.04.18
A Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet2018.04.18
A közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként való szabályozása és a hatósági ügyintézés alapvető feltételeinek megteremtése2018.02.14
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV.18.) önkormányzati re2018.02.14
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ../2018. ( ) önkormányzati rendelete a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről2018.01.10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …./2018. (….. ….) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról2018.01.17
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ……./2017. (…… ……..) önkormányzati rendelete a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról szóló 4/2014. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítás2017.11.29
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2017. (…. …) Főv. Kgy. rendelete Újbuda Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról2017.11.20
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2017.11.24
Javaslat a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására2017.11.24
FRSZ rendelet-módosítása2017.11.24
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének../2017. ( )önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy2017.10.17
Javaslat a 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint az 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2017.10.17
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének...…/2017. ( ) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről2017.10.10
a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletmódosításáról2017.08.29
Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló Főv. Kgy. rendelet módosításához2017.08.28
DÉSZ II. ütem2017.08.09
Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2017.06.07
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének……/2017. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletmódosításáról2017.06.07
Javaslat a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2017.03.24
Margitsziget rendeletmódosítása2017.01.11
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének .../2017. ( ) önkormányzati rendelete a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről2017.01.12
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének.../2016. (....) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2016.10.10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről2016.10.12
Változtatási tilalom2016.10.18
A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról szóló 56/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2016.10.10
Duna-parti építési szabályzat III. ütem2016.10.06
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére, valamint az FKF NZrt, közszolgáltatási keretszerződése és a 26/2013 (IV. 18.) Főv. Kgy rendelet módosítására2016.09.21
Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára2016.09.21
Budapest főváros fellobogózásáról szóló rendelet-tervezet2016.08.22
Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget2016.08.15
A középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2016.07.07
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …./2016. (…...) önkormányzati rendelete az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról2016.06.01
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…./2016. (…) önkormányzati rendelet a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2016.05.30
A Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2016.05.30
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló …/2016. ( . ) Főv. Kgy. rendelet 2016.04.19
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (……..) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2016.04.19
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2016.03.18
69/2008. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2016.02.04
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ../2016. ( ) önkormányzati rendelete a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről2016.01.14
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…..../2015. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.11.20
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról 2015.11.25
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. ( . ) önkormányzati rendelete a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.11.26
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének...…/2015. ( ) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről2015.11.16
Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2015.09.28
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2015. (… …) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.09.23
Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest főváros köziga2015.09.17
Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2015.08.05
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének,2015. ( . ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.06.19
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2015. (... …) önkormányzati rendelete a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló5/2015. (II.16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.06.16
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ……./2015. (…. . ….) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 66/2003. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2015.06.08
30/2010.(VI. 4.) Főv. Kgy. (parkolási) rendelet módosítása2015.05.15
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. (… …) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet,valamint a Fővárosi Önkormá2015.04.28
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének____/2015. (__. __.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagy2015.03.13
Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás reendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010.(VI.4.) Főv.Kgy. sz. rendelet valamint a Fővárosi Önkorm2015.02.18
Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására2015.02.19
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. (..) önkormányzati rendelete az egyes fővárosi elismerések adományozását érintőrendeletek módosításáról 2015.02.18
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.2015.02.16
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2015. ( ) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 62015.02.17
Egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2015.02.10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módos2015.01.22
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2015.( . ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2015.01.19
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ……../2015. ( ) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak és nyersanyagnorma megállapításáról2015.01.15
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének ……../2015. ( ) önkormányzati rendelete a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről2015.01.09
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2014.( . ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2014.02.18
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének……../2014. (…..) önkormányzati rendelete a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2014.11.20
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …../2014. (……..) önkormányzati rendelete a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2014.11.18
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2014. (…. …) önkormányzati rendelete Budapest főváros rendezési szabályzatáról 2014.11.18
Ill.kieg rendelet módosítás 2015. a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről2014.11.17
Javaslat a 2014.évi igazgatási szünet 12/2014.(III.13.) Főv.Kgy. rendelet módosítására2014.11.06
udapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének.../2014. (... . ... .) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabály2014.06.25
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2014. (…. …) önkormányzati rendelete a Városligeti építési szabályzatról
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2014. (…. …) önkormányzati rendelete a Városligeti építési szabályzatról 2014.06.19
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének…/2014. (...) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca – Hun utca – Vágány utca – Dózsa György 2014.06.19
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének…/2014. (...) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2014.06.19
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletmódosítása2014.06.20
Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2014.06.16
Budapest IV. kerület UKVSZ-hez kapcsolódó TSZT és FSZKT módosítás2014.05.23
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…/2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányza2014.04.22
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …./2014. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. 2014.03.28
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására 2014 április2014.04.11
Budapest főváros területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 66/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2014.04.10
Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008.(XII.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2014.04.04
Javaslat az Fph.Hivatalban és a FÖRi-nél dolgozó köztisztviselők juttatásairól szóló 65/2013.(IX.18.) Főv.Kgy.rendelet módosítására2014.02.12
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…../2014. (… …) önkormányzati rendelete a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbo2014.02.21
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…../2014. (… …) önkormányzati rendeletea fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletmódosításáról2014.02.20
A kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2014.02.20
Javaslat a 2014.évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban2014.02.10
Budapest XV. kerület 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal és környezete területére vonatkozó FSZKT módosítás2013.11.11
Budapest IV. kerület Újpest Duna-part, Váci út - Újpesti öböl - Duna-sor - Rév utca - Duna folyam - városhatár által határolt terület FSZKT módosítása2013.11.11
Budapest XXII. kerület, Honvéd utca – Pintyőke utca – Szentháromság utca – Romhányi utca – Angeli út – Vasútvonal által határolt terület FSZKT módosítása2013.11.11
Budapest XXII. kerület, Hűség utca - Erzsébet királyné út - Kapu utca - Jókai Mór utca - Kápolna utca által határolt területre, valamint a Cankó térre vonatkozó FSZKT módosítás2013.11.05
Budapest XXI. kerület Csepel-Háros 1. szektor területén FSZKT módosítás2013.11.06
TSZT és FSZKT eseti módosítása a IV. kerület ÚKVSZ-hez kapcsolódóan2014.01.15
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2013.08.22
Az FSZKT eseti módosítása Budapest XVI. kerület Újszász utca – Nógrádverőce utca – Album utca – Anilin utca által határolt területen található 104099/7 hrsz-ú területre vonatkozóan2013.10.01
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet és a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2013.12.06
Javaslat a fővárosi helyi építészeti értékvédelem alá vont építmények esetében követendő településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására2013.12.03
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének.../2013. (... . ... .) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabál2013.12.05
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének...../2013. (... . ... .) önkormányzati rendeleteBudapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2013.12.05
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2013.12.02
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…../2013. (… …) önkormányzati rendelete a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbo2013.12.04
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…../2013. (… …) önkormányzati rendeletea fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletmódosításáról2013.12.04
Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2013.12.03
Vagyonkezelésbe került Duna-parti közterületek hasznosítási kérdéseivel kapcsolatos SZMSZ-módosítás2013.12.03
Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása és új természeti terület védetté nyilvánítása2013.12.02
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének...…/2013. ( ) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről2013.11.04
Budapest Ösztöndíj Program rendelet módosítás2013.10.24
Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének …./2013. (…. ….) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2013.11.08
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (… . …) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásá2013.11.08
FSZKT eseti módosítása2013.09.13
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…………../2013. (……..) önkormányzati rendelete az építményadóról 2013.09.13
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének…………../2013. (……..) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2013.09.13
Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2013.08.27
Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012.(III.1.) Főv.Kgy. rendelet, továbbá a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 2013.08.15
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (… . … .) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások lé
Közterület-használati díjak módosítása2013.06.06
A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési rendjéről szóló 39/2007. (VII.12.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről2013.05.21
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 22/2012.(III.14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról2013.06.03
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítása2013.06.11
„Múzeumi Negyed” (Liget Budapest koncepció) megvalósításával összefüggő döntések2013.06.11
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (… . … .) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások lé2013.06.10
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének …/2013. (…) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyeleti feladatainak ellátásáról2013.05.28