Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Műemléki Keret 2015

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A pályázóra vonatkozó adatok, nyilatkozatok hiteles formában Az épületre vonatkozó műszaki adatok, igazolások Egyéb dokumentumok
A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése: az épületek eredeti részeinek felújítása, restaurálása, visszaállítása.
Támogatás FPH059/530/2015
A „Műemléki Keret 2015” támogatására kizárólag az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők. A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó ingatlan felújítása nem tartozhat a pályázattal támogatott felújítási munkák közé. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Városépítési Főosztály Városfejlesztési Osztály Építészeti Értékvédelmi Csoport
A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése: az épületek eredeti részeinek felújítása, restaurálása, visszaállítása.
300 000 000 Ft Ft Ft - Ft UTO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály (1052 Budapest, Városház utca 9-11) vagy a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája 2015.10.01, illetve 24.00 óra
A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani, a verseny tisztaságának megőrzése céljából. A borítékra kérjük ráírni: „MŰEMLÉKI KERET 2015”. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.
2015.12.30 a döntést követő 60 munkanapon belül
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2015.06.03