Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Műemléki Keret 2014.

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása.
Támogatás
A támogatásra az épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Ft Ft Ft - Ft ELO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
2014.10.01 2014.12.31
Dokumentumok
Fájl Leírás
Pályázati kiírás MK2014.pdf Pályázati kiírás
1 Melléklet pályázati űrlap MK2014.pdf Pályázati űrlap
1.2.MELLKLET_NYILATKOZAT SSZEFRHETETLENSGRL_MK2014.pdf Összeférhetetlenségi nyilatkozat
3 Melléklet megállapodás minta MK2014.pdf Megállapodás minta
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2014.07.17