Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Ösztöndíj Program

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala a 2013. évi Budapest Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdet első diplomás felsőfokú képzésben résztvevő, nappali tagozatos, 2013 szeptemberétől utolsó tanulmányi évüket megkezdő hallgatók számára.
A Program alapvető célja, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait, s ezáltal hozzájáruljon a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kineveléséhez is.
Ösztöndíj FPH016/246/2013
Büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, első diplomás képzésben résztvevő nappali tagozatos, 2013 szeptemberétől alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik; a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott témák egyikét választotta szakdolgozatának tárgyaként; angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik.
Ösztöndíj/támogatás
Támogatást nyújtó szervezet Előkészítő szervezeti egység Támogatás célja Teljes költségvetési keret Pályázati keretösszeg Egy igény maximális összege Támogatás folyósítása Egyéb
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztály Ft Ft Ft - Ft ELO
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2013.04.30
Pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve, lezárt borítékban, kizárólag postai úton vagy személyesen, a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.
2013.05.31
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2013.01.17