Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Pályázati felhívás a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. vezetői (ügyvezető igazgatói) munkakörének betöltésére

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A pályázatnak tartalmaznia kell: - a 2012. évi támogatás nagyságrendjének mértékét figyelembe vevő működtetési koncepcióhoz kapcsolódóan a Társaság 2012. július 1-jétől 2017. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó részletes üzleti tervét. Ezen belül a bevételek és kiadások tervezett struktúráját; a források növelésének lehetőségét, a tervezett és várható támogatásokat; a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket; - a pályázó által megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, több évadra vonatkozó produkciós terveket; - a pályázó személyes motivációját; - a Színház és közönségének viszonyáról, a változtatás esetleges irányáról kialakított álláspontját; - az alkotótársak/együttműködő szakmai partnerek felsorolását; - a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósítását szolgáló gazdasági stratégiát; - marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket; - belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét.   A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot; - a végzettséget igazoló okiratok másolatát; - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; - nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyve 191. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (Összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt.); - nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, - nyilatkozatot a benyújtott dokumentumok hitelességéről.  
ügyvezető igazgatói álláshely betöltése
Állás FPH016/65/2012
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve személyesen vagy megbízottja útján (1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet, 311. szoba) kell benyújtani, munkanapokon 9.00-14.00 óra között. A borítékra kérjük ráírni: „Pály a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelentetését követő 30 napon belül.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2012.05.04