Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Halom Utcai Idősek Otthona - mozgásterapeuta

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona pályázatot hirdet mozgásterapeuta munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-114/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az ellátottak egyénre szabott rehabilitációs, kondicionáló kezelés végzése, az intézmény orvosaitól kapott utasítások alapján. A prevenció, gyógyítás, rehabilitáció területén a fizioterápiás tevékenység önálló megtervezése, irányítása, alkalmazása.
Főiskola, gyógytornász Szociális vagy egészségügyi intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, eü. működési nyilvántartás, eü. kamarai tagság Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empátia, kommunikációs készség, együttműködési- és konfliktuskezelési készség, pontosság
Szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló okiratok fénymásolata 3 hónapnál nem régebbi közalkalmazotti hatósági erkölcsi bizonyítvány Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, X. és  XXI. kerület Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Birkásné Kiss Mária nyújt a +36-1-261-1014-es telefonszámon. A benyújtást követően a Bíráló Bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázatok elbírálás után visszaküldésre kerülnek.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton az intézmény címére történő megküldésével (1102 Budapest, Halom u. 31.) 2018.09.20
Postai úton a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. 10 címére történő megküldésével (1102 Budapest, Halom utca 31.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-14/5/2018, valamint a munkakör megnevezését: mozgásterapeuta
2018.09.28 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, X. és  XXI. kerület Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Birkásné Kiss Mária nyújt a +36-1-261-1014-es telefonszámon. A benyújtást követően a Bíráló Bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázatok elbírálás után visszaküldésre kerülnek.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.08.28