Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Halom Utcai Idősek Otthona - vezető ápoló állás

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona pályázatot hirdet vezető ápoló munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-113/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Idősek ellátása, szakápolói feladatok elvégzése. Az ellátást igénybe vevők egészségi állapotának figyelemmel kísérése. Az orvosi rendeléseken való közreműködés. Gyógyszerelés és az egészségügyi ellátás teljes körű adminisztrációjának pontos vezetése. Szakmai csoport munkájának folyamatos szervezése, irányítása és felügyelete.  
Emelt szintű szakképesítés, OKJ 54 ápoló Egészségügyi vagy szociális intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség, eü. működési nyilvántartás, eü. kamarai tagság Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű empátia, kommunikációs készség, együttműködési és konfliktuskezelési készség, pontosság
Főiskola, Diplomás ápoló Egészségügyi vagy szociális intézményben szerzett legalább 1-3 év vezetői tapasztalat Felhasználói szintű OepSoft program ismerete
Szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló okiratok fénymásolata 3 hónapnál nem régebbi közalkalmazotti hatósági erkölcsi bizonyítvány Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezető megbízás határozott időre, 5 évig szól. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1102 Budapest, Gergely utca 85. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Birkásné Kiss Mária nyújt a +36-1-261-1014-es telefonszámon. A benyújtást követően a Bíráló Bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázatok elbírálás után visszaküldésre kerülnek.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton az intézmény címére történő megküldésével (1102 Budapest, Halom u. 31.) 2018.09.20
Postai úton a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Bp. 10 címére történő megküldésével (1102 Budapest, Halom utca 31.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-14/4/2018, valamint a munkakör megnevezését: ápoló
2018.09.28 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezető megbízás határozott időre, 5 évig szól. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1102 Budapest, Gergely utca 85. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Birkásné Kiss Mária nyújt a +36-1-261-1014-es telefonszámon. A benyújtást követően a Bíráló Bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melyek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázatok elbírálás után visszaküldésre kerülnek.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.08.28