Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárvezető álláspályázata (Zsókavár u.)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet könyvtárvezető munkakör betöltésére
Állás 79/145-74/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A könyvtár működésének szervezése, irányítása. Részvétel a FSZEK szakmai munkájában. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás Rákospalota, Újpalota művelődési- és oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel. Feladatait a régióigazgató irányításával látja el.
A 150/1992-es kormányrendelet 6/B § (2) szerint rendelkezik:a) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, ésb) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett. Továbbá: irodai programcsomagok (MS Word, Excel, Power Point, böngészők) gyakorlott, felhasználói szintű ismerete integrált könyvtári rendszer gyakorlott felhasználói szintű használata
nyelvismeret vezetői tapasztalat
részletes szakmai önéletrajz, a könyvtár működtetésére vonatkozó szakmai elképzelés, a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 30-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, XV. kerület, Zsókavár utca 28. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. október 1-től tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
E-mailen: allaspalyazat@fszek.hu 2018.09.03
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-4922-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
2018.09.19 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 30-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, XV. kerület, Zsókavár utca 28. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. október 1-től tölthető be.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.08.16