Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfus, feldolgozó álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet bibliográfus, feldolgozó munkakör betöltésére
Állás 79/145-72/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
1. Nyomtatott dokumentumok formai, elsősorban analitikus feltárása.2. Besorolási adatok egységesítése.3. Adatbázis javítási feladatok.
könyvtáros vagy informatikus könyvtáros egyetemi vagy főiskolai végzettség; valamely integrált könyvtári rendszer ismerete; internetes keresők, MS Office alkalmazások gyakorlott felhasználói ismerete. A munkakör betöltésének feltétele három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, valamint egészségügyi alkalmasság.
gyakorlat a Corvina integrált könyvtári rendszer katalogizálási moduljában és a Marc21 bibliográfiai formátum alkalmazásában; legalább 1 év feldolgozói tapasztalat; jártasság kézikönyvekben, online adatbázisokban és webes katalógusokban (magyar és idegen nyelven egyaránt) való keresésben; angol vagy német középfokú nyelvvizsga; csapatmunkában való együttműködés képessége.
részletes szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okirat(ok) másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul. Továbbá: a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata a nyelvtudás igazolására (ha releváns).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes, heti 40 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Szabó Ervin tér 1. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikusan, az allaspalyazat@fszek.hu e-mail címre 2018.09.03
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK- FSZEK-4870/2018, valamint a munkakör megnevezését: bibliográfus, feldolgozó
2018.09.21 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes, heti 40 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1088 Szabó Ervin tér 1. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.08.14