Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI - SZIK iroda szociális munkatárs

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei SZIK Iroda pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-107/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Aktív részvétel a Felvételt Előkészítő Team munkájában: - Regisztrálja és nyilvántartja a BMSZKI átmeneti szállásaira jelentkező ügyfeleket. - Az igazgató nevében a BMSZKI és a FET-SZIK Csoport egységét képviselve dönt a felvételről. - Nyilvántartást vezet a jelentkezőkről és a várakozókról. - Napi rendszerességgel aktualizálja a nyilvántartásokat, valamint az egyéb, működéshez kapcsolódó adminisztrációt. - Folyamatosan figyeli a szállásnyújtás iránti igények alakulását, rendszeres kimutatásokat és beszámolókat készít. - Kapcsolatot tart a BMSZKI intézményeivel és társszervezetekkel, egészségügyi intézményekkel, pártfogói felügyelői szolgálattal. - A BMSZKI honlapjára érkező szálláslehetőségekkel kapcsolatos e-maileket megválaszolja. Részt vesz a Szociális Információs Központ munkájában: - A SZIK Iroda papír alapú, valamint elektronikus dokumentációját vezeti. - A felvételi beszélgetésre érkezőknek sorszámot oszt és regisztrálja őket. - A BMSZKI információs és tanácsadó irodáit felkereső ügyfeleket tájékoztatja a szolgáltatásokkal, ellátásokkal kapcsolatban. - Segítséget nyújt a lakhatási krízishelyzetben lévők elhelyezésében. - Információt nyújt a személyes okiratok pótlásáról. - Tájékoztatást nyújt a fővárosi hajléktalanellátó szervezetekről.
Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint: okleveles szociális gazdasági szakember, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális menedzser, gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns, •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•Szociális területen szerzett szakmai gyakorlat
Részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél Végzettséget igazoló okirat másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2021. február 28-ig tartó - közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: éves szinten bruttó 200.000.-Ft cafeteria keret és 40.000.-Ft ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borsi Ibolya nyújt a 06-30/485-3201-es telefonszámon.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.08.22
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/1335-1/2018" valamint a munkakör megnevezését: "szociális munkatárs"
2018.08.31   A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előreláthatólag 2021. február 28-ig tartó - közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: éves szinten bruttó 200.000.-Ft cafeteria keret és 40.000.-Ft ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borsi Ibolya nyújt a 06-30/485-3201-es telefonszámon.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.08.07