Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára álláspályázata (levéltáros munkakör betöltésére)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Levéltára pályázatot hirdet levéltáros munkakör betöltésére
Állás 79/145-63/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Kutatószolgálati feladatok ellátása (nyilvántartás, tájékoztatás, stb.), valamint részvétel a főosztály közművelődéssel kapcsolatos feladatainak ellátásában (rendezvények, konferenciák szervezése, levéltár pedagógia stb.).
Pályázati feltételek: -     Egyetem, történelem és/vagy levéltár, -     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), -     magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén. -     Próbaidő: 4 hónap
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: -       levéltáros végzettség, -       levéltári területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat Előnyt jelentő kompetenciák: -      idegennyelv tudás (angol, német)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, nyelvtudást igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Kérjük a jelentkezésben megadni bérigényét. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó azon nyilatkozatát, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. )vagy elektronikus úton dr. Fehér Csaba főosztályvezető részére a fehercs@bparchiv.hu e-mail címen keresztül 2018.08.24
Postai úton történő benyútás esetén kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4876/201//MÜ , valamint a munkakör megnevezését: LEVÉLTÁROS.
2018.09.07 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.07.24