Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye (szociális munkatárs)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör betöltése céljából.    
Állás 79/206-99/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A mentálhigiénés csoport munkájában való aktív részvétel. Az adott gondozási egység ellátottainak teljes körű mentális gondozása, rendszeres foglalkoztatásának szervezése, valamint hivatalos ügyeinek intézése. Szakmai dokumentáció vezetése a jogszabályban rögzítettek szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés.
Középfokú képesítés , Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében a terápiás munkatárs és szociális munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet egészségügyi alkalmasság Elvárt kompetenciák:  jó kommunikációs készség jó kapcsolatteremtő képesség Empátia
Főiskola, Szociális munkás, Szociálpedagógus, Okleveles szociálpedagógus Idősgondozás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
Szakmai önéletrajz A kiírásnak megfelelő szakképzettséget igazoló dokumentum másolata Hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat büntetlen előéletről
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-200-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye címére történő megküldésével (8153 Polgárdi, Somlyói utca 2.) , vagy elektronikus úton Nagy László telephely igazgató részére a polgido@gmail.com email címe 2018.07.31
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-13/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
2018.08.21 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-200-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.07.16