Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára álláspályázata (pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Levéltára pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére pályázatot hirdet
Állás 79/145-54/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Pályázatokkal kapcsolatos feladatok (előkészítés, felhasználás figyelemmel kísérése, elszámolás). Pénzügyi levelezés, kapcsolattartás a pénzintézetekkel, szállítókkal. Statisztikák, nyilvántartások vezetése. Megrendelések pénzügyi programban való rögzítése, beérkező számlák nyilvántartása, szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés.
-       Főiskola, felsőfokú pénzügyi, számviteli képzettség,  -       pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  -       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), -     magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén.
   -     ECO-STAT program felhasználói szintű ismerete    -     szakmai tapasztalat, pontosság, precízség   -       felhasználói szintű pénzügyi/számviteli szoftverismeret
Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Kérjük jelentkezésében adja meg bérigényét. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó azon nyilatkozatát, melyben személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Próbaidő: 4 hónap. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baginé Farkas Ágnes nyújt, a +3612987513 -os telefonszámon.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). vagy elektronikus úton Baginé Farkas Ágnes munkaügyi csoportvezető részére a farkasag@bparchiv.hu e-mail címen keresztül 2018.07.24
Kérjük a postai úton eljutatott borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2979-1/2018/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ.
2018.07.31 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                     Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Próbaidő: 4 hónap. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 24. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baginé Farkas Ágnes nyújt, a +3612987513 -os telefonszámon.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.07.05