Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Gyáli út ÁSZ szociális munkatárs

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gyáli út 33-35. szám alatt található átmeneti szálló pályázatot hirdet szociális munkatárs munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-89/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az átmeneti szálláson élő hajléktalan emberek szükségleteinek megfelelő, egyéni előrelépésüket segítő szociális és mentális segítségnyújtás, a kijelölt ügyfelek életvezetésében és az ügyintézésben történő közreműködés, az egyéni szociális esetmunka keretei között. Gondozási dokumentáció vezetése papíralapon és elektronikus formában. Csoportfoglalkozások, ill. a közösségi élet szervezése, aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében. Nappali, napi 8 órás munkarend, állandó heti team-ülésekkel.
•Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerint: felsőfokú végzettség, •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, mentálhigiénés végzettség mellett a szociológus, pszichológus, antropológus, etnográfus végzettségek) •szociális területen – ezen belül különösen a hajléktalan-ellátás területén - szerzett szakmai gyakorlat, illetve az egyéni esetmunkában való jártasság Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szintű konfliktuskezelő képesség •Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség •Nagyfokú rugalmasság •Következetesség •Pontosság, precizitás, megbízhatóság •Kreativitás
Részletes szakmai önéletrajz Motivációs levél •Végzettséget igazoló okirat másolata •Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű -2019. szeptember 30-ig tartó - közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rész Levente nyújt a 06-30/230-9355-es telefonszámon.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.07.05
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/1074-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "szociális munkatárs"
2018.07.19 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű -2019. szeptember 30-ig tartó - közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rész Levente nyújt a 06-30/230-9355-es telefonszámon.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.06.19