Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Álláskereső iroda foglalkoztatási munkatárs munkakör mellett irodavezető

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Álláskereső iroda pályázatot hirdet foglalkoztatási munkatárs mellett foglalkoztatási irodavezető munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-88/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az álláskereső irodák szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése; -Együttműködés a BMSZKI ellátási egységeivel, belső információszolgáltatás, szakmai fórumok, képzések szervezése; -Éves munkatervek és beszámolók, hosszabb távú koncepciók elkészítése; -Belső monitoring rendszer kialakítása és működtetése; -Ügyfélprofiling készítése és ennek megfelelő szolgáltatási útvonalak tervezése, megvalósítása; -A munkaerőpiaci részvételt és a foglalkoztathatóságot segítő szolgáltatások kialakítása, működtetése; -Partnerség és együttműködés kiépítése munkáltatókkal és más szociális és munkaerőpiaci szolgáltatókkal; -Foglalkoztatási programok tervezése és menedzselése; -Forrásfejlesztés az iroda tevékenységének fejlesztése érdekében; -Magán-munkaközvetítői tevékenység kialakítása és működtetése a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló rendeletnek megfelelően.
Főiskola, Főiskola, Szakirányú felsőfokú végzettség, szociális végzettség (szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, mentálhigiénés végzettség mellett a szociológus, pszichológus, antropológus, etnográfus végzettségek), vagy - egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán, - egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon, - egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán szerzett oklevél, •Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, beleértve a kollaboratív és web 2.0 alkalmazások ismeretét •Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Előnyt jelentő kompetenciák: •Magas szintű konfliktuskezelő képesség •Magas szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség •Kreativitás •Következetesség •Pontosság, precizitás, megbízhatóság Vezetői kompetenciák
Felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpolitikus) vagy pszichológus végzettség, elsősorban munka-pályatanácsadó szakpszichológus, vagy munka- és szervezetpszichológus, vagy humánerőforrás-menedzseri végzettség •Munkaközvetítésben és/vagy (alternatív) munkaerőpiaci szolgáltatásokban szerzett szakmai tapasztalat •Legalább 3 év szakmai tapasztalat •Tréneri vagy coach végzettség és tapasztalat
Részletes szakmai önéletrajz •Motivációs levél •Végzettséget igazoló okirat másolata •Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás határozott időre, 5-évig szól. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Zsuzsa nyújt a 06-30/290-8021-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.07.04
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/1039-1/2018", valamint a munkakör/beosztás megnevezését: "foglalkoztatási munkatárs munkakör mellett foglalkoztatási irodavezető"
2018.07.10 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A vezetői megbízás határozott időre, 5-évig szól. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Zsuzsa nyújt a 06-30/290-8021-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.06.19