Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Pénzügyi csoport pénztáros

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Pénzügyi csoportja pályázatot hirdet pénztáros munkakör betöltése céljából.
Állás 79/206-87/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A pénztárba befizetett összeg átvétele, a készpénz előírás szerinti kifizetése, bizonylatok (pénztárbizonylat, készpénzfizetési számla) elkészítése az CT-EcoSTAT pénzügyi program segítségével. A napi pénztári forgalomról Pénztárnapló/Címletjegyzék készítése, a napi bevétel feladása a BMSZKI bankszámlájára a pénztári nap végén. Havi nyilvántartások vezetése a CT-EcoSTAT gondozási díj modulban a befizetésekről, tartozásokról és az óvadékokról. Adatrögzítés az analitikául szolgáló programokban, nyilvántartások, elszámolások vezetése.
•Középiskola/gimnázium, középfokú végzettség, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), •Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Elvárt kompetenciák: •Önálló munkavégzési képesség •Megbízhatóság, pontosság
CT-EcoSTAT program ismerete •Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
Részletes szakmai önéletrajz •Motivációs levél •Végzettséget igazoló okirat másolata •Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1081 Budapest, Alföldi u. 6-8. 1089 Budapest, Kálvária utca 23. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.07.04
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/1073-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "pénztáros"
2018.07.13 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1081 Budapest, Alföldi u. 6-8. 1089 Budapest, Kálvária utca 23. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.06.19