Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

BMSZKI Jogi referens - adatvédelmi tisztviselő

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Jogi referens-adatvédelmi tisztviselő munkakör betöltése céljából    
Állás 79/206-83/2018.
 
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános adatvédelmi rendeletben (General Data Protection Regulation) foglaltak végrehajtását segítő adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása. - A BMSZKI által kötendő szerződések, megállapodások előkészítése, aktualizálása és nyilvántartása. - Részvétel a BMSZKI szervezeti és működési szabályzatának, alapító okiratának, egyéb belső szabályzatainak, utasításainak elkészítésében, módosításában, aktualizálásában, egységes szerkezetbe foglalásában és nyilvántartásában. - A BMSZKI kötött formátumú iratmintáinak (nyomtatványok, levelek) aktualizálása. - A BMSZKI csoportvezetőinek és ellátási egységvezetőinek támogatása jogi kérdésekben. - Jogi és ügyintézési támogatás nyújtása az intézményben folyó szociális és gyermekjóléti segítő tevékenységhez.
•Egyetem, jogász végzettség, •Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Legalább 3 év szakmai tapasztalat •Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség •Az adatvédelmi tisztviselő feladatkör betöltéséhez rátermettség, releváns ismeretek, a feladat ellátására való alkalmasság
Szociális igazgatás területén szerzett jártasság •Önkormányzati fenntartású, szociális és gyermekjóléti intézmények működésével kapcsolatban szerzett szakmai tapasztalat
Részletes szakmai önéletrajz •Motivációs levél •Végzettséget igazoló okirat másolata •Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik •Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dandé István nyújt a 06-30/900-0125-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy- és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.06.30
Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/1035-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "jogi referens - adatvédelmi tisztviselő"
2018.07.06 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dandé István nyújt a 06-30/900-0125-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.06.13