Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapesti Módszertani Központ és Intézmény (Kocsis u.) gondnok

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kocsis átmeneti szállás pályázatot hirdet gondnok munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-74/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
• Intézmény napi működtetésében való részvétel, javítások, karbantartások megrendelése, az elvégzett munkák ellenőrzése • Épület állagmegóvása, műszaki állapot napi ellenőrzése, apróbb javítások elvégzése • Leltárak kezelése, selejtezés • Rovarirtások megszervezése, lebonyolítás előkészítése • Anyagigénylés előkészítése, megrendelés • Ágyneműcsere. Napi takarítás, segédmunka irányítása, ellenőrzése • Adminisztráció • Ügyeletes feladatok ellátása az intézmény recepcióján
Középfokú képesítés, érettségi, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat műszaki végzettség munkaszervezési tapasztalatok  
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1119 Budapest, Kocsis u. 5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hujberné Turóczi Angelika nyújt a 06-30/485-3349-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.  
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikus úton Személy-és munkaügyi csoport részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül 2018.06.20
Kérjük az email tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/927-1/2018", valamint a munkakör megnevezését: "gondnok".
2018.07.04 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 1119 Budapest, Kocsis u. 5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Béren kívüli juttatások: cafetéria keret, ruházati költségtérítés. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hujberné Turóczi Angelika nyújt a 06-30/485-3349-es telefonszámon. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük.  
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.06.05