Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára leváltáros álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Levéltára pályázatot hirdet levéltáros munkakör betöltésére
Állás 79/145-44/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Levéltárosi feladatok ellátása (nyilvántartás, feldolgozás, gyűjtőterületi munka) a levéltár terv- és térképtári anyagaiban, kutató- és ügyfélszolgálati feladatok ellátása, valamint részvétel az állományvédelemmel, közművelődéssel kapcsolatos intézményi feladatok ellátásában.
-      Egyetem, történelem és/vagy művészettörténet és/vagy levéltár, -       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), -       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén. -       Próbaidő: 4 hónap
-        levéltáros végzettség, művészettörténész végzettség, -        levéltári területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
-        Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, nyelvtudást igazoló okmányok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Kérjük a jelentkezésben megadni bérigényét. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó azon nyilatkozatát, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). vagy Elektronikus úton dr. Sipos András főosztályvezető részére a siposa@bparchiv.hu E-mail címen keresztül 2018.06.10
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3325/2018/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: LEVÉLTÁROS.
2018.06.22 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.05.22