Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtáros (6 órás) álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros (6 órás) munkakör betöltésére
Állás 79/145-40/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás és szükség szerint a régió tagkönyvtáraiban helyettesítés.
szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség MS Office modulok készség szintű alkalmazása integrált könyvtári rendszerek ismerete hasonló munkakörben megszerzett, legalább 3 éves szakmai gyakorlat
Corvina integrált rendszer ismerete WEB 2.0 eszközök ismerete nyitottság, kreativitás
önéletrajz, a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 6 órás A munkavégzés helye: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. sz. régió, Rákoskeresztúri Könyvtára XVII. Pesti út 167. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikusan, az allaspalyazat@fszek.hu e-mail címre 2018.05.31
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-3001-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
2018.06.11 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, 6 órás A munkavégzés helye: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. sz. régió, Rákoskeresztúri Könyvtára XVII. Pesti út 167. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.05.11