Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárvezető álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet könyvtárvezető munkakör betöltésére
Állás 79/145-40/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A könyvtár működésének szervezése, irányítása. Részvétel a FSZEK szakmai munkájában. Rendezvények szervezése, lebonyolítása. Kapcsolattartás Rákosmente kerületi művelődési- és oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel. Feladatait a régióigazgató irányításával látja el.
A 150/1992-es kormányrendelet 6/B § (7) szerint rendelkezik:aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy   ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és   b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.Továbbá: irodai programcsomagok (MS Word, Excel, Power Point, böngészők) gyakorlott, felhasználói szintű ismerete integrált könyvtári rendszer gyakorlott felhasználói szintű használata
nyelvismeret vezetői tapasztalat helyismeret
részletes szakmai önéletrajz, a könyvtár működtetésére vonatkozó szakmai elképzelés, a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.18-2020.12.31-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, Rákoscsabai Könyvtár, 1171 Budapest, XVII. ker., Péceli út 232. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. június 18-tól tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikusan, az allaspalyazat@fszek.hu e-mail címre 2018.05.31
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-3002/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
2018.06.11 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.06.18-2020.12.31-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, Rákoscsabai Könyvtár, 1171 Budapest, XVII. ker., Péceli út 232. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2018. június 18-tól tölthető be.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.05.11