Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtáros álláspályázata (Nagytétény)

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére
Állás 79/145-38/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Olvasószolgálati tevékenység, tájékoztatás, rendezvények szervezése.
szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség, MS Office modulok készség szintű alkalmazása, integrált könyvtári rendszerek ismerete,
Corvina integrált rendszer ismerete, WEB 2.0 eszközök ismerete, jó kommunikációs készség. nyitottság, kreativitás empátia, tolerancia
önéletrajz, a végzettséget, és szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a büntetlen előélet mellett igazolja, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 8 órásA munkavégzés helye: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1. sz. régió, Nagytétényi Könyvtár 1225 Nagytétényi út 283. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 18-tól tölthető be.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Elektronikusan, az allaspalyazat@fszek.hu e-mail címre 2018.05.22
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-2828-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
2018.05.31 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyFoglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 8 órásA munkavégzés helye: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1. sz. régió, Nagytétényi Könyvtár 1225 Nagytétényi út 283. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. június 18-tól tölthető be.
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.05.03