Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Budapest Főváros Levéltára pénzügyi ügyintéző álláspályázata

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
Budapest Főváros Levéltára pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére
Állás 79/145-36/2018
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
Pályázatokkal kapcsolatos feladatok (előkészítés, felhasználás figyelemmel kísérése, elszámolás). Pénzügyi levelezés, kapcsolattartás a pénzintézetekkel, szállítókkal. Statisztikák, nyilvántartások vezetése. Megrendelések pénzügyi programban való rögzítése, beérkező számlák nyilvántartása, szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés. Próbaidő: 4 hónap.
 -       Főiskola, felsőfokú pénzügyi, számviteli képzettség,  -       pénzügyi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  -       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), -     magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása alkalmazás esetén.
   -     ECO-STAT program felhasználói szintű ismerete    -     szakmai tapasztalat, pontosság, precízség   -       felhasználói szintű pénzügyi/számviteli szoftverismeret
 -       Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél. Kérjük jelentkezésében adja meg bérigényét. A pályázathoz csatolni szükséges a pályázó azon nyilatkozatát, melyben személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ) vagy elektronikus úton Baginé Farkas Ágnes munkaügyi csoportvezető részére a farkasag@bparchiv.hu E-mail címen keresztül 2018.05.18
Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2979/2018/MÜ , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
2018.05.30 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1139 , Teve utca 3-5. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.04.27