Budapest eInformációszabadság Portál E-információszabadság oldalak

A Fővárosi Közgyűlés, illetőleg a Hivatal által kiírt pályázatok

Keresés a pályázat nevében Keresés a pályázat adataiban

Polgárdi Idősek Otthona - foglalkozás szervező

Alapadatok
Tartalmi követelményei Pályázat célja Pályázat típusa Iktatószám Jogosult pályázók köre
A Fővárosi Önkormányzat Polgárdi Idősek Otthona pályázatot hirdet foglalkozás szervező munkakör betöltése céljából
Állás 79/206-64/2018.
Álláspályázat
Feladatkör, tevékenységi kör Jelentkezés feltételei Elbírálásnál előnyt jelent Mellékelendő dokumentumok Egyéb
A mentálhigiénés csoport munkájában való aktív részvétel. Az adott gondozási egység ellátottainak teljes körű mentális gondozása, rendszeres foglalkoztatásának szervezése, valamint hivatalos ügyeinek intézése. Szakmai dokumentáció vezetése a jogszabályban rögzítettek szerint. A foglalkoztatásban való aktív részvétel, valamint az intézmény által szervezett rendezvények előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés.
főiskola, szociális munkás felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség egészségügyi alkalmasság
idősgondozás területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik érvényes erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat estén a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-208-as telefonszámon.
Benyújtáshoz kapcsolódó adatok
Benyújtás helye Benyújtás határideje Benyújtás formai feltételei Elbírálás határideje Kiértesítés határideje Egyéb
Postai úton az intézmény címére történő megküldésével (Fővárosi Önkormányzat Szombathelyi Idősek Otthona Polgárdi telephelye 8153 Polgárdi, Somlyói utca 2.) vagy elektronikus úton Nagy László telephely igazgató részére a polgido@gmail.com email címen kere 2018.05.12
A borítékon, emailben kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 43-10/2018., valamint a munkakör megnevezését: "foglalkozás szervező"
2018.05.31 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: Fejér megye, Polgárdi, Somlyói utca 2. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth György Bálintné telephely szociális és mentálhigiénés csoportvezető nyújt a 06-22/576-208-as telefonszámon.
Dokumentumok
Döntéshez kapcsolódó adatok
Döntés dátuma Döntést hozó szervezet neve Döntés szorszáma (határozatszám) Döntés szöveges magyarázata
Közzététel dátuma: 2018.04.25